1. Anasayfa
  2. Sağlık

Anoreksiya: Belirtileri, Tedavisi ve Nedenleri

Anoreksiya: Belirtileri, Tedavisi ve Nedenleri

Anoreksiyaya bağlı belirtiler genel olarak yemek yemeyle ilgilidir ve kişinin normal yeme alışkanlıklarını bırakmasıyla başlar. Kişi yemek yemek yerine açlık hissini kontrol etmeye çalışır ve takıntılı bir şekilde diyet yapar. Bu durum zamanla kişinin vücudunu olumsuz etkiler ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Anoreksiyaya bağlı diğer belirtiler arasında düşük vücut ağırlığı, kronik yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve enfeksiyonlara yakalanma riski gibi durumlar yer alır.

Anoreksiya Belirtileri

Anoreksiya belirtileri her kişide farklılık gösterse de, yeme bozukluğu olan kişilerde bazı ortak belirtiler görülebilir. Bu belirtiler arasında sürekli diyet yapma, kilo kaybetmeye odaklanma, normal yemek alışkanlıklarını bırakma, yemek yemeyle ilgili takıntılar, açlık hissi kontrol etme çabaları, yemek yeme sıklığını azaltma, vücut ağırlığına sürekli olarak odaklanma, sosyal aktivitelerden çekinme, depresyon, diş çürükleri, enfeksiyonlara yakalanma ve yorgunluk sayılabilir.

Ayrıca, anoreksiya hastalarında fiziksel olarak belirgin olan bazı belirtiler de bulunabilir. Örneğin, cildin soluk görünmesi, halsizlik, düşük tansiyon, kalp ritim bozukluğu, hormonal dengesizlikler, fazla tüylenme gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkabilir. Anoreksiya belirtileri genellikle uzun bir süre boyunca devam eder ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, bu belirtilerden en azından birkaçının mevcut olduğunu fark eden kişilerin mutlaka profesyonel yardım alması önerilir.

  • Yemek yemeyle ilgili takıntılar
  • Normal yemek alışkanlıklarını bırakma
  • Açlık hissi kontrol etme çabaları
  • Enfeksiyonlara yakalanma
  • Yorgunluk

Bu belirtiler anoreksiyaya özgü olmadığından, bir kişide yukarıdaki belirtilerden birkaçı görülse bile anoreksiya teşhisi konulamaz. Ancak, bu belirtilerden en azından birkaçını deneyimleyen kişilerin, özellikle yeme bozukluğu ile ilişkili başka semptomlar da fark ederlerse, bir sağlık uzmanına başvurmaları önerilir. Erken teşhis edilen anoreksiyalı hastaların tedavisi daha başarılı olur ve iyileşme süresi daha kısa olabilir.

Anoreksiya Nedenleri

Anoreksiya birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genetik faktörler, çevresel etkiler, kişisel deneyimler, zihinsel hastalıklar ve duygusal stres gibi pek çok neden anoreksiyaya yol açabilir. Ancak, anoreksiyaya yol açan temel faktörlerden biri kişinin vücut algısıdır. Vücut algısı bozuk olan kişiler genellikle vücut ağırlığını kontrol etmek için takıntılı hale gelirler ve bu da anoreksiyaya neden olabilir.

Çevresel faktörler de anoreksiyaya yol açabilen önemli bir etkendir. Özellikle medya tarafından belirlenen güzellik standartları gibi faktörler, insanların bedenlerine yönelik olumsuz algılara neden olabilir ve anoreksiya gibi yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bununla birlikte, anoreksiyayı tetikleyen temel nedenlerden biri de duygusal strestir. Kişisel yaşamda yaşanan stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik faktörler, yemek yeme alışkanlıklarını değiştirerek anoreksiya gibi yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Anoreksiya Tedavisi

Anoreksiya Tedavisi, uzmanlar tarafından gerçekleştirilen derecelendirilmiş bir müdahale dizisidir. Tedavi, bilişsel-davranışçı terapi, ilaçlar, yiyecek rehberliği ve destek gruplarından oluşabilir. Bireyin tıbbi durumuna göre, bazen hastanede yatış gerekebilir. Tedavi yaklaşımı, vücut ağırlığının kontrol edilmesi ile ilgili takıntılara odaklanır. Terapi, anoreksiyanın temel nedenleri olan bu takıntılar üzerinde yoğunlaşarak, bireyin yeniden sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olur. İlaçlar, tedavinin belirtiler üzerindeki etkisini artırabilir. Yiyecek rehberliği, bireyin beslenme alışkanlıklarını düzenlemesine yardımcı olarak, daha dengeli bir diyet benimsemesine yardımcı olabilir. Destek grupları, bireyin sağlıklı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olmak için diğer kişilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Başarılı bir tedavi, anoreksiyanın belirtileri üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olabilir ve kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine yardımcı olabilir.

Paylaş