1. Ana Sayfa
 2. İş İlanları
 3. Ceza ve Tevkifevleri kadrolu kamu memuru alımı! Adalet Bakanlığı başvuru şartları…

Ceza ve Tevkifevleri kadrolu kamu memuru alımı! Adalet Bakanlığı başvuru şartları…

featured

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 6-9’uncu dereceli kadrolara 22 kişilik personel alımı yapılıyor. İlanın genel ve özel başvuru şartları aşağıda yer almaktadır.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ceza Ve Tevkifevleri Kadrolu Kamu Memuru Alımı! Adalet Bakanlığı Başvuru Şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türk Vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

 • Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

 • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 31.01.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

 • Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

Süt İşleme Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Süt ve süt ürünleri ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Veteriner sağlık ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Et İşleme Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Et ve et ürünleri ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Elektrik Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Elektrik bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Sıhhi Tesisat Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Sıhhi Tesisat bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Metal Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Metal bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Gemi Adamı (Sınırlı Kaptan) kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az Sınırlı Kaptan ehliyetine sahip olmak,
 2. En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak,
 3. En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 4. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 5. Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak

Gemi Adamı (Sınırlı Vardiya Zabiti) kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az Sınırlı Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak,
 2. En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak,
 3. En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 4. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 5. Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak

Gemi Adamı (Usta Gemici) kadrosuna başvurabilmek için;

 1. En az Usta Gemici ehliyetine sahip olmak,
 2. En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 4. Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak

Not: Gemi adamı kadrolarına başvuracak adayların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 10 Şubat 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin “STCW Sertifika Eğitimleri ve Belgeleri” başlıklı Üçüncü Bölüm 29’uncu maddesinde belirtilen;

a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
b) Temel ilkyardım eğitimi,
c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
ç) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
d) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimlerini içeren denizde güvenlik eğitimlerini,
almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuralar 17 Ocak 2022 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 31 Ocak 2022 saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız (www.adalet.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüz (www.cte.adalet.gov.tr) internet adresinde yer almaktadır.

BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER

a) Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.
b) Güvenlik Soruşturması Formu,
c) Sağlık Beyanı Formu,
ç) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),
d) Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların denklik belgelerini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
e) Gemi adamı kadrolarına başvuracak adaylar için sertifika ve ehliyetlerine ilişkin belgelerini sistemde “Sertifika” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

 

İçeriği Kaynağından oku: Haber7

Not : Bu içerik Haber7 internet sitesinden, bilgireis.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak geldiği şekliyle alınmıştır. Bu haberlerin hukuki muhatabı içerik kaynaklarıdır. İçerikle ilgili her tür şikayetinizi admin@bilgireis.com adresimize gönderebilirsiniz.

Yorum Yap

Yorum Yap