1. Anasayfa
 2. Nasıl Yapılır

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?
20

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan bir tanesidir. Ülkemiz bir hukuk devletidir. Hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız, hakkınızı aramanın hukuki yolları bulunuyor. Şikayetinizin konusuna bağlı olarak ilgili mahkemelere başvuruyorsunuz. Bu başvuru şekli dilekçe yoluyla oluyor. Genel olarak dava dilekçesi olarak anılıyor. Resmi kurumlara yazdığınız için dava dilekçesi yazma hususlarına dikkat etmelisiniz. Bu yazımızda dava dilekçesinde bulunması gerekenler hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Dava Dilekçesi Nedir?

Hakkınızı hukuki yollarla aramak için hukuk mahkemelerinde dava açıyorsunuz. Dava dilekçesi, Hukuk mahkemesinde dava açabilmek için yazdığınız ve mahkemeye sunduğunuz dilekçedir. Dava dilekçenizi kendiniz yazabileceğiniz gibi bir avukat yardımıyla hazırlayabilirsiniz.

Dilekçenizin ilgili mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için dava dilekçesi nasıl hazırlanır hususlarını çok iyi bilmelisiniz. Yazacağınız dilekçede dava dilekçesi şartları uygulanmalıdır. Dava dilekçeniz az v öz nitelikte olmalıdır. Uzun ve dolaylı anlatımlar dilekçenizin önemini azaltacaktır. Dilekçenizi elle yazabileceğiniz gibi bilgisayardan yazabilirsiniz.

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Dava dilekçesi nasıl hazırlanır ve dava dilekçesi nasıl olmalı en çok araştırılan konulardan biridir. Birçok kişi bilmemekten veya yanlış yazma korkusuyla “arzuhalci” denilen kişilere yazdırıyorlar. Aslında dava dilekçesi pratik olarak yazması kolaydır.

İnternet ortamında birçok dava dilekçesi örneği bulunuyor. Bunlardan dava dilekçesi örneği doc olanını indirip, kendinize uyarlayabilirsiniz. Biz yine de dava dilekçesi şekil şartları doğrultusunda dilekçenizi nasıl yazacağınızı anlatalım.

Dava durumunuza göre dilekçenizin üst kısmına “……. Mahkemesine” başlığını atıyorsunuz. Alacak, tapu, tazminat, nüfus kaydı işlemleri gibi davalarınızı Asliye Hukuk, bu davaların dışında kalan konuları İdari veya Ticaret Mahkemelerine açıyorsunuz.

Başlığın altına davacı olarak adınızı, soyadınızı, TC numaranızı, adresinizi yazıyorsunuz. Alt satıra davalı olarak kime dava açıyorsanız adı, soyadı, TC numarası, adresi (biliyorsanız) yazıyorsunuz.

Konu olarak, davayı açmaya sebep olan nedeni yazıyorsunuz. Konunun altına davanızı destekleyecek kanun, yönetmelik gibi hukuki sebepleri yazıyorsunuz. Alt satıra da haklılığınızı destekleyecek delilleri ekliyorsunuz. Bunlar belge, kişi, kayıt olabilir.

Bu bilgilerden sonra davayı niçin açtığınızı öz ama anlaşılır şekilde yazıyorsunuz. Mutlaka hukuki terim yazmanız gerekmiyor. Sade, anlaşılır ve okunur dille yazmanız yeterlidir. En sonuna da mahkemeden talebinizi yazıyorsunuz.

Dilekçenizi bitirdikten sonra mutlaka sağ alt köşeye adınızı, soyadınızı yazıp, imzalamayı unutmayın. Aksi takdirde dilekçenizin geçerliliği olmayacaktır. Sol alt köşeye ise “Ekler” yazıp, altına maddeler halinde eklerinizi sıralıyorsunuz.

Dava Dilekçesinin Reddi Nedir?

Dava dilekçeniz istenilen şartları karşılamadığında ilgili mahkeme tarafından reddediliyor. Hangi şartlarda dava dilekçesinin reddi yapılıyor, onu sıralayalım.

 1. Davalıyı eklemediyseniz, TC numarası, adres yazmadıysanız,
 2. Dava konusu işlemin bir örneğini eklemediyseniz,
 3. Tebliğe ilişkin bir belgenin eklenmemesi,
 4. Dilekçeniz vergi davası ile ilgiliyse tutarı net olarak yazmadığınızda, hangi yıla ve neye ilişkin olduğunu belirtmediğinizde
 5. Dilekçenizi imzalamayı unuttuğunuzda bu unsurlar dava dilekçesinin reddi sebepleri sayılıyor.

Yukarıda sıralanan dilekçenizin reddedilme sebepleri dava dilekçesinin reddi hmk 119. maddesinde açıklanmıştır. Bunlardan birinin eksikliği dilekçinizin reddedilme sebebini oluşturuyor.

Dava Dilekçesi Örnekleri

Dava dilekçeleriniz ilgili mahkemeye göre farklılık gösteriyor. Hukuk, idari, ceza, icra, vergi, iş dava dilekçeleri bulunuyor. Her kategorinin hangi konuları kapsadığını gösteren dava dilekçe örnekleri kitabı bulunuyor. Ulusal Yargı Ağı Platformu (UYAP) üzerinden vatandaş girişi yaparak, dava dilekçesi özellikleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Hukuk dava dilekçelerine birkaç örnek verelim;

 • Alacak,
 • Anlaşmalı boşanma,
 • Arsa payının düzeltilmesi,
 • Babalık davası,
 • Çalışma izni talebi,
 • İsim değiştirilmesi davası dilekçeleri

Dava Dilekçesi Sayfa Düzeni

Mahkemeler resmi kurum oldukları için dilekçelerinizin görünüm ve içeriklerine çok iyi dikkat etmelisiniz. Dilekçenizi A4 ebadında çizgisiz beyaz bir kağıda yazıyorsunuz. Dilekçenizin her iki yanından 3’er cm boşluk bırakıyorsunuz. Üst kısımdan 2 cm boşluk bırakıyorsunuz. İlgili mahkemeyi büyük harflerle kağıdı ortalayarak yazıyorsunuz.

Dava Dilekçesi Hangi Formatta Yazılır?

Dava dilekçenizi elle yazacaksanız, okunabilir ve düzenli olması yeterlidir. Bilgisayarda yazacaksanız örnek dava dilekçesi şablonu bulunuyor bunun üzerinde yazabilirsiniz. Örnek bir şablon elinizde yoksa, dilekçenizi “Times New Roman” veya “Arial” yazı formatlarında yazmalısınız.

Dava Dilekçesi Kaç Punto İle Yazılır?

Dilekçenizi elle yazıyorsanız, okunacak büyüklükte olması önemlidir. Yazınız ne çok büyük ne de küçük olmamalıdır. 30 cm uzaklıktan rahat okunacak büyüklükte olmalıdır. Dilekçenizi bilgisayarda yazacaksanız bu husus hakkında bir yönetmelik bulunuyor. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde tüm yazışmalarda dava dilekçesi punto büyüklüğü 12 punto Times New Roman veya 11 punto Arial olması gerekiyor.

Dava Dilekçesi Ek Nasıl Yazılır?

Dilekçenizde sunacağınız belge ve delilleri göstermeniz gerekiyor. Bunun için dilekçenizi yazdıktan sonra iki satır boşluk bırakıp sol alt köşeye “EKLER” yazıyorsunuz. Altına 1,2,3 gibi rakamlar yazıp, belgelerinizi yazıyorsunuz.

İdari Dava Dilekçesinde Olması Gerekenler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. madde 1. fıkrasında idari dava dilekçesinde olması gerekenler açıkça belirtilmiştir. Buna göre dilekçenizde olması gerekenler şunlardır;

 • Mahkemenin adı
 • Davacı ile davalının adı, soyadı, adresleri
 • Davacının TC kimlik numarası
 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin adı, soyadı, adresleri
 • Davanın konusu, malvarlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri
 • Davacının iddiasını oluşturan olayların sıra numarasına göre açık özeti
 • İddia edilen olayları destekleyen deliller
 • Açık şekilde ne talep edildiği
 • Davacının/kanuni temsilcisinin imzası

Dava Dilekçesi Nasıl Geri Alınır?

Dava dilekçenizle birlikte bulunduğunuz yerdeki Adliye Sarayına gidiyorsunuz. Kayıt Bürosunda dilekçenizin kaydını oluşturuyorsunuz. Kayıt oluşturduktan, kayıt harcı ödüyorsunuz. Size dava dilekçesi sayısı bulunan bir belge veriyorlar. Bu sayıyla e-devlet veya uyap üzerinden davanızı takip edebilirsiniz.

Herhangi bir sebepten dava dilekçenizi geri almak isteyebilirsiniz. HMK’nın 123. maddesinde bu hususa açıklık getirilmiştir. Ancak davalının açık rızası olması halinde davanızı geri çekebiliyorsunuz.

Dava Dilekçesi Yazma Ücreti

Dava dilekçenizi kendinizin yazabileceği gibi bir avukata da yazdırabilirsiniz. Tabi bu durumda ücret ödemek zorundasınız. 2020 yılı itibariyle dilekçe yazma ücreti 685 TL’dir. Kendinize bir avukat tuttuğunuzda bu ücreti ödemiyorsunuz. Sadece avukatlık ücretini ödüyorsunuz.

Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddi halinde vekalet ücreti tarifede yazılı ücretin yarısını ödüyorsunuz. Karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada avukatlık ücretinin tamamını ödüyorsunuz.

Dava Dilekçesine Cevap Vermemek

Yazdığınız dava dilekçesine davalının cevap verme hakkı bulunuyor. Belirli bir süreye kadar davalının kendisine atfedilen suçlama veya hak ihlallerini delilleriyle yanıtlama hakkı bulunuyor. Şayet davalı dava dilekçesi tebliğ edildikten sonra cevap süresi içinde cevap vermezse, bu konuda Yargıtay’ın içtihadı kararı bulunuyor. Davalı olarak verilen süre içinde cevap hakkınızı kullanmazsanız delil, belge gösterme hakkınızı kaybediyorsunuz. Buna rağmen verilen süre içinde cevap hakkınızı kullanmazsanız, davacının öne sürdüğü bütün olayları inkar etmiş sayılıyorsunuz.

Dava Dilekçesi Cevap Süresi

Dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren, davalının iki haftalık dava dilekçesine cevap süresi bulunuyor. Bazıları dava dilekçesi tebliğ edilmeden cevap süresi başlar mi konusunu merak ediyorlar. HMK’nın 127. maddesi konuya açıklık getirmiş. Davalının cevap verme süresi tebliği tarihinden itibaren başlıyor. Bu süre iki haftadır.

Şayet bu iki haftanın size yetmeyeceğini düşünüyorsanız ilgili mahkemeye başvuruyorsunuz. Size bir aylık ek süre tanıyor. Bu ek süre bir ayı geçmeyecek şekilde veriliyor.

Dava Dilekçesi Kaç Nüsha Olmalı?

İlgili mahkemeye istinaden yazacağınız dava dilekçeniz 3 nüsha olmalıdır. Bu üç nüshanın da imzalı olması gerekiyor. Nüshalardan iki tanesi mahkemede kalıyor. Bir tanesi de kayıt işleminden sonra size geri veriliyor.

Dava dilekçenizi 3 nüshadan az hazırlamanız size red kararı ve yeniden hazırlama olarak geri dönecektir. Bu nedenle zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız, dava dilekçenizi istenilen kriterlerde hazırlayıp, teslim ediniz.

Dava Dilekçesi Kaç Günde Gelir?

Dava dilekçeniz mahkemede kayıt altına alınıp, dosya numarası veriliyor. Bu işlemden sonra davalıya tebliğ için gönderiliyor. Genellikle tebliğler normal posta yoluyla yapılıyor. Mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak dava dilekçesi tebliğe çıkarılıyor. Bu süre de genellikle 2-10 gün arasında oluyor.

Hakkınızda bir dava olup olmadığını öğrenmek, hakkınızda bir dava açıldığından haberdar olduğunuzda dava dilekçesi ne zaman ulaşır diye beklemeniz gerekmiyor. E-devlet veya UYAP üzerinden dava dosyalarınızı takip edebilirsiniz.

Dava Dilekçesi Kime Tebliğ Edilir?

Dava dilekçesinde birinci muhatap davalıdır. Postacı veya memur tarafından dava dilekçesinin usulsüz tebliği yapmaması için önce davalıya ulaşması gerekiyor. Davalı belirtilen adresinde bulunmuyorsa, aynı evde yaşayan 18 yaşından büyük birine tebliğ edilir.

Davalı en son bildirilen adresinden taşınmışsa, yeni adresi bilinmiyorsa, mahalle muhtarına imza karşılığı teslim edilir. Bir nüshası bulunduğu binanın kapısına asılır. Kapıya asılan tebliğ, tebligat tarihi olarak kabul edilir.

Dava Dilekçesi Islah Edilir mi?

Davacı olarak dava dilekçenizi tamamen ıslah edebiliyorsunuz. Mahkemeye dava dilekçesi verildikten sonra yeni bir dilekçeyle davanızı tamamen ıslah edebiliyorsunuz. Örneğin, taşınmazla ilgili bir hususta tazminat talebinde bulunuyorken, yeni bir dilekçe yazarak taşınmazın üstünüze devrini talep edebilirsiniz. Islah işlemi için davalı veya mahkemeden izin almanız gerekmiyor.

Bu konuda HMK’nın 180. maddesinde, dava dilekçenizi ıslah edeceğinizi bildiren sözlü/yazılı bildiriminizden itibaren 1 hafta içinde yeni dava dilekçenizi sunmanız gerekiyor. Bu durumda ilgili kanunun 178. maddesinde mahkeme giderleri veya karşı tarafın uğrayacağı zararları karşılamak durumunda kalıyorsunuz.

Dava Dilekçesi Eser midir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, hangi yayınların “eser” olduğunu gösteriyor. Hukuk kesimi dava dilekçelerinin de birer eser sayılması gerektiğini savunuyorlar. Hatta bu konuda dava bile açılmış durumda. Ancak İstanbul Fikri ve Sanayi Haklar Hukuk Mahkemesi, açılan davayı reddederek dava dilekçelerinin eser sayılamayacağını kabul etmiştir.

Mahkeme gerekçeli kararını,”HMK’da dilekçe usulleri ve uyulması gereken hususları açıkça belirtiyor. Standart olan dilekçe örneklerinin birkaç kişinin tekeline alınması kabul edilemez” şeklinde açıklamıştır.

Dava Dilekçesi Resmi Belge midir?

Dava dilekçesinin Adliyede Kayıt Bürosu tarafından kayıt altına alınmadığı sürece hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Kayıt altına alınıp, dosya numarası verilen dava dilekçesi resmi belge sıfatındadır. Size verilen dava dilekçesinin bir nüshasını ilgi göstererek yeniden ıslah dilekçesi yazabilirsiniz.

Hakkınızı mahkemelerde arayabilmeniz için dava dilekçesi yazmanız gerekiyor. Dava dilekçesinin nasıl yazılması ve neleri kapsaması gerektiği Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Dilekçenizi kendiniz yazabileceğiniz gibi bir avukata da yazdırabilirsiniz. İnternette farklı türlerde dava dilekçeleri örneği bulunuyor. Bunlardan birini indirip kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (20)

 1. 14/04/2024

  Bu konuda fikir ayrılıkları var mı? Dava dilekçesi hazırlamak zor mu sizce?

 2. Bu konuda daha fazla detay var mı? Merak edenler için güzel bir kaynak olabilir.

 3. 24/03/2024

  Bu konuda fikir ayrılıkları var. Dava dilekçesi nasıl hazırlanır? Tartışmaya açık konu!

 • Haklısın, fikir ayrılıkları normal. Dava dilekçesi hazırlamak ciddi bir konu. Kaynaklara göz atarak bilgi edinmek önemli. Konuyla ilgili uzman görüşlerini de dikkate almak gerek. Tartışmaya açık olmak güzel, doğru bilgiye ulaşmak ise daha da önemli.

 • 27/02/2024

  Dava dilekçesi ne kadar karmaşık bir şey ya, anlamak çok zor!

  • Vay canına, hayatın kolay olmasını mı bekliyordunuz? Her şeyin kolay olması gerekmiyor, bazı şeyler zor olabilir. Dava dilekçesi karmaşık olabilir, ama bunun için çözüm aramak yerine sadece şikayet etmek de bir çözüm değil. Kendinizi geliştirmeye çalışın.

 • Dava dilekçesi nasıl hazırlanır konusunda fikirleriniz neler? Deneyimlerinizi paylaşır mısınız?

  • Deneyimlerimi paylaşmayacağım ancak dava dilekçesi hazırlama konusunda bir avukattan destek almanızı öneririm. Hukuki süreçler karmaşıktır ve uzman bir yardım almak her zaman daha iyi sonuçlar doğurur. Kendi başınıza hazırlayacağınız dilekçe ciddi sorunlara yol açabilir.

 • 26/01/2024

  Dava dilekçesi örnekleri paylaşır mısınız? Pratik örnekler lazım, yardımcı olur musunuz?

 • 26/12/2023

  Bu konuda fikirlerinizi paylaşır mısınız? Dava dilekçesi nasıl hazırlanır konusunda ne düşünüyorsunuz?

  • Senin gibi konularda yorum yapmak yerine, kendi araştırmalarımı yapmayı tercih ederim. Dava dilekçesi hazırlama konusunda düşüncelerimi paylaşmak istemiyorum. Herkesin kendi yolunu bulması önemli. Kendi araştırmalarını yapmanı tavsiye ederim.

 • 23/12/2023

  Dava dilekçesi hazırlamak zor iş ama doğru şekilde yapmak önemli! Kağıt işleri…

  • Senin gibi karamsar olmaya gerek yok. Her şeyin zor olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Önemli olan cesur olmak ve adım atmak. Kağıt işlerinden korkma, üstesinden gelirsin! Hayata daha pozitif bakmayı dene.

 • Bu konuda fikirleriniz neler? Dava dilekçesi hazırlama süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?

  • 28/11/2023

   Seninle aynı fikirde değilim. Dava dilekçesi hazırlama süreci oldukça karmaşıktır ve dikkatlice yapılmalıdır. Hukuki detaylara dikkat etmek ve doğru ifadeler kullanmak önemlidir. Aceleyle hazırlanmış dilekçeler sorunlara yol açabilir. Titizlikle ve özenle yapılmalıdır.

 • Böyle faydalı siteleri her zaman taktir etmişimdir. Çünkü ülkemizde herkes bu konularda bilgi sahibi değil maalesef. Ama İnternet o kadar gelişti ki bir tıkla istediğimizi bulabiliyoruz. Mesela ben dava dilekçesi yazacaktım araştırma sonucunda bu yazıyı gordum son derece bilgili ve faydalı oldu dilekce parası vermeden kendi dilekçesi kendim yazdım tekrardan emeğinize sağlık. Faydalı yazılarınızın takibindeyim:)

 • Gerçekten burdaki bilgiler çok işime yaradı dilekçe yazmayı bilmiyordum ve şimdi biliyorum

 • Bir hukukçu olarak doğru dilekçe yazmakla ilgili bu içeriği çok beğendim. Dilekçe ne kadar düzgün yazılmış ise o kadar amacına ulaşacaktır. dilekçenin yazılırken uyulması gereken unsurlara uyulması gerekir. Özellikle dava dilekçelerinin profesyonel ellerden çıkmasının bilinçli yazılmasının büyük faydası vardır.

 • 27/06/2021

  "Ülkemiz bir hukuk devletidir. yazısıyla başlayıp hukuki tavsiyeler vererek devam edilen bir yazı sürecinin olması beni çok duygulandırdı. "Dava dilekçesinin Adliyede Kayıt Bürosu tarafından kayıt altına alınmadığı sürece hiçbir hukuki geçerliliği yoktur." bilgi ise gerçekten çok kritikti.

 • Dava dilekçesinde bir unsurun eksik olması yahut ta yanlış bir şekilde kaleme alınmış bir dava dilekçesi sizin istemediğiniz neticeyle davanın seyretmesine ya da sonuçlanmasına sebep olabilir bu sebeple yukarıda kaleme alınmış bulanan içerik son derece güzel faydalı bir içerik olmuş. Paylaşımda bulunan arkadaşa teşekkür ederim.

 • Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir