1. Ana Sayfa
  2. Bilgi

Değerli konut vergisine nasıl itiraz edilir?

Değerli konut vergisine nasıl itiraz edilir?
degerli konut vergisi itiraz
Değerli Konut Vergisine Nasıl Itiraz Edilir?

Mal sahiplerini ilgilendiren manâlı bir karar yürürlüğe girdi. Değeri 5 milyon TL ve üstünde olan konutlar için ‘kıymetli konut vergisi’ getirildi.Dünya Gazetesi yazarı ve aidat hukuku uzmanı Zeki Gündüz,konu ile ilgili soruları yanıtladı.
İşte soru cevaplarla ‘değerli konut vergisi’ uygulaması…
1) İtiraz için 15 jurnal zaman ne zaman başlayacak?
derhal www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr sitesinde TC kimlik numarası girilerek bir değerleme varsa görülebiliyor. Bu siteye girmek tebellüğ etmek anlamına gelmiyor. Kanun ayrıca internet sitesinde duyuru edilir, keza de ilgilisine ayrıca beyanname edilir, diyor. Lafzından, internet sitesinde yapılan ilanın, beyanat olmayacağını anlıyoruz. İnternet sitesinde ilan, Tebligat Kanunu’na tarafından e-tebligat da sayılmıyor. Gerçek kişiye tebligat, Tebligat Kanunu’na kadar ya elden yapılmalı ya da kişinin e- Tebligat sistemi varsa, UETS gibi, sistem üzerinden tebligat yapılmalı.
Dolayısıyla itiraz için 15 günlük süre tebligattan itibaren başlayacaktır.
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne tebligattan itibaren yazılacak itiraz dilekçesinde neler olmalı?
İlgilisine yapılacak bildirimin değer biçme raporu ile birlikte olup olmamasına göre itiraz yöntem ve biçimi tartışılabilir:
a- Değer bildirimi değerleme raporu ile birlikte yapılırsa;
Değerlendirme raporunda ele alınan hususların iktisadi, ticari ve teknik icaplara neden uygun olmadığı, rapor içeriğine neden katılınmadığına ilişkin idari itiraz yazılmış biçimde yapılmalıdır.
b- Bedel bildirimi değerleme raporu olmaksızın yapılırsa (ki gördüklerimiz bu şekilde;
Bu durumda, müstenidat raporu da isteyen ve genel ifadelerle değerin niçin gerçeği yansıtmadığını açıklayan bir uygulama ile itiraz yapılmalıdır. Esas mazeret, yönetimsel işlemin yapılış usulündeki eksiklikler, yazılılık esaslarına uyulmaması, gerekçenin beyanname edilmemiş olması, takdir hakkının kullanımı açısından itiraz kurgusu yapılabilir.
Her iki şekilde de, değerlemenin ve saptama edilen birim değerin neden içten olmadığı her maddesel vakıa özelinde ayrıca ele alınmalıdır.
Emlak vergisi demeç değeriniz
Bu konuda sizin tarafınızdan veya mahallenizden biri göre çözülmüş dava/davalar varsa o davada bilhassa İdarenin savunma argümanları, dosyanın tamamı ve kararlar işimize yarayacaktır.
Emlak Vergisi için yapılan takdir de rayiç bedeli belirlemeye dönüktü. Emlak piyasasının, ekonominin canlı olduğu bir dönemde belirlenen, o gün için ihtilaflara sebep olmuş bir değerlemenin kat be kat üzerinde bir değer biçme, hele de bugün ama ekonomik koşullarda ve gayrimenkul piyasası şartlarında, mantıkla izah edilemez.
– Yakın zamanda oluşan emsal bir satışın bedeli.
– Emsali konutların satış ilanlarında istek edilen layık.
– Yakın zamanda almışsanız konutun alım bedeli.
– SPK tasdikli bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değer biçme(çok acil değil-telaş etmeyin),
– Edinebiliyorsanız emsal konutlar için üretilmiş değerlendirme raporları,
– Kredi kullanıldı ise bankanın değer biçme raporu,
– Sigorta şirketince belirlenen değerinde,
vb. akla gelebilecek her türlü belge, argüman kullanılabilecektir.
Bu evrak ve argümanların tamamı açılacak davalarda da kullanılacaktır. Bu belge ve data türü argümanlar yanında çok sayıda yöntem ve esasa ilişkin (Anayasal ve hukuki) argümanın da mevcut olduğunu düşünüyorum.
3) Bir değer biçme de ben mi yaptırmalıyım? Ne zaman?
Gerek birincil itiraz, gerek TKGM muhatap alınarak açılacak dava ve gerekse aidat mahkemesinde açılacak davada ilk etapta sizin de bir değerlendirme raporu sunmanız gerekli yok. böylece acele etmeyin. Davaların her aşamasında her türlü delil ya da argümanı paylaşabiliriz. İtiraz aşamasında TKGM’nin sizin yaptıracağınız değerlemeyi dikkate alacağını sanmıyoruz. 15 gün içinde yapılacak bir itirazda yüzbinlerce (200.000 civarında olması tahmin ediliyor) mükellefin bu değerlemeleri yaptırabilmeleri zaten muhtemel yok.
İdarenin de bu değin kısa sürede bu değerlemeleri sağlıklı bir şekilde yapmış ya da yaptırmış olması muhtemel görünmüyor. İnşallah bütün (Yasama, Yürütme, Hak) kurumlarımız büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla meseleyi ele alır da geçmişte Varlık Vergisi uygulamalarının yarattığı gibi travmatik bir emsal yaratmayız.
4) İtiraz üstüne idarenin cevabı
İtirazdan sonraki 15 günlük sürede bu itirazın TKGM göre sonuçlandırılması gerekiyor. İdarenin cevabı itiraz eden konut sahibine tekrar bildiri edildiğinde,
Yasaya göre, yapılan değerleme “kesinleşiyor”.
5) Danıştay 9. Dairesi’nin Kararı
Bu aidat, emlak vergisi ile aynı yok, ama ücret matrahının yaradılış sürecini biraz emlak vergisindeki arsa birim fiyatı belirlemesine benimsemek mümkün.
Emlak vergisi arsa birim fiyatı ile ilgili de 2013 yılında AYM kararı ile aidat mükellefleri dava açma hakkına sahip olmuşlardı ve dava nasıl açılacak epey tartışılmıştı. Günün sonunda Danıştay 9. Dairesi, emlak vergisi değerinin hesabında alınan arsa birim değerine dava
açılacaksa, davanın, belirlenen birim değerinin ilanından yani kesinleşmesinden önce açılması gerektiği gerekçesi ile ilk mahkeme kararlarını bozmuştu.
Söz konusu içtihadın içeriği şu şekilde: “ …belirlenen arsa ve arazi minimum metrekare bölüm
değerlerinin kesinleşmesinden önce idareye yazılmış uygulama sonucu verilen cevaptan ya da herhangi bir şekilde öğrenildiği tarihten itibaren 2577 sayılı Kanun’un 7.maddesinde yer alan 30 gün olan genel dava açma süresi içinde söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açmaları gerekmekte olup sözü edilen değerlerin kesinleşmesinden sonra dava açma imkanı bulunmamaktadır”.
Bu tartışmalardan hareketle yasada bahsi geçen sürelerin geçmesiyle yani 15 gün içinde itiraz edilmez ya da yapılan itiraza ret cevabı üzerine DKV ne olacak ev değerinin “kesinleşme”sinden söz etmek olası görünüyor. Kesinleşen bedel, vergiye bağlı ekonomik-rakamsal layık/baz/matrah olacaktır.
Şayet Danıştay bu olayda da benzer yorum yapacak olursa davanın, tebligatı alır almaz 15 gün içinde çözülmüş olması en güvenli yol gibi görünmektedir.
Ama hukuken bakıldığında Danıştay’ın yukarıdaki kararına hiç bir şekilde katılmamız olası olmadığı gibi, bu kararın yarattığı paranoya ile yasal bir değerlendirme yapmayı içten bulmuyoruz.
Çünkü bu paranoya ile hareket edildiğinde açılacak davalar konusu içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Olur Ya henüz kesinleşmeden dava açılırsa bu kez mahkemenin kesinleşmemiş idari işleme dava açılamaz gerekçesi ile inkar ihtimali yüksek. Hal böyle olunca ne olur ne olmaz diye iki defa kesinleşmeden bir kere kesinleştikten sonradan üstelik beyan üstüne elde etmek üzere dört dava mı açacağız?
böylece bu kararları biliyor olmakla birlikte Türk Yargısına güvenmekten başka yapacak bir şeyin olmadığını düşünüyoruz. İtirazınızı yapın. İtirazınız reddedilir ve size beyanname edilirse karara aleyhinde dava açın.
6) Dava yoluna gitmek için yönetimle ilgili itiraz gerekli mudur? Dava nasıl açılabilir?
Yasanın lafzında itiraz usulünün dava açma bakımından gerekli başvuru formu olarak düzenlenmediğini yorumluyoruz. Bu görüşten hareketle, değerinde bildiriminin tebliğinden itibaren 30 gün içinde (İdare Mahkemesi’nde, yönetimsel işleme karşı dava açıldığına göre neden 60 günde yok denilebilir, usulle ilgili ihtiyatlılık ve bir lahza önce yol alma kaygısından bunu öğüt ediyoruz) itirazın sonucunu beklemeksizin, rapor ile ilgili olarak yönetimsel yargıda dava açması yoluna gidilebilir.
İtiraz yapıldı ise itirazın reddi kararının tebliği üstüne de 30 gün içinde dava açılması yerinde olacaktır.
7) Dava nerede açılacak?
Burada bir tartışma alanı değerlemeye esas raporların yönetimsel yargıda mı yahut adli yargıda mı dava konusu edilmesi gerektiği yönünden yapılabilir. Hukuksal niteliği itibariyle ilgilisi üzerinde “aracısız olarak sonuç doğuracak hazırlık işlemi” olan bu raporlara benzer konularda gerçekte, örneğin tehlikeli yapı tespitine ilişkin özel hukuk kişileri göre hazırlanan riskli inşa tespit raporu ya da engelli statüsünün tanınması açısından özel sağlık durumu kuruluşları tarafından bahşedilen raporların iptaline ilişkin uyuşmazlıklar yönetimle ilgili yargıda görülmekte ve uyuşmazlıklar karara bağlanmaktadır. Ola Ki dava açıldığında idare mahkemesi kendisini yetersiz görürse davayı yetkili mahkemeye gönderecek, bir hak kaybı yaşanmayacaktır.
8) Değerlendirme tutarına aleyhinde dava yeri ve muhatabı
Dava Ankara da ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ne karşısında açılacak.
9) İhtirazi kayıtla ifade yapılabilir mi?
Yasa, verginin açıklama üzerine tahakkuk edeceğini hüküm altına almıştır. Bu durumda, bildirime ilişkin tatbik işlemi ya da değerlendirme raporundan bağımsız olarak beyannamenin ihtirazi kayıtla verilerek , beyanda bulunulan yer “ödenti mahkemesinde” dava açılması mümkündür. Şartname üstünde ihtirazi kayıtla verildiği mutlaka belirtilmelidir.
10) İhtirazi kayıtla ifade üzerine dava açmasak ne olur?
Dava açmamışsanız ve şayet konu Anayasaya anormallik temelinden karara bağlanırsa, ihtirazi beyanları sonrası dava açmayanlar ödedikleri artı tutarları koskocoman bir olasılıkla iade alamayacaklar.
Dava birincil beyanat veya itirazın reddi üzerine çözülmüş ve usule ya da esasa ilişkin diğer argümanlar nedeniyle olumlu sonuçlanmışsa kendi beyanınıza karşısında dava açmamış olsanız da bizce ödediğiniz tutarın iadesi gerekir. Ancak o aşamada İdare, beyana dava açılmamış olmasını bahane göstererek ödeme yapmayabileceğinden biz beyana da dava açılmasını ve ilk açılan dava ile birleştirilmesi başvurusunda bulunulmasını tavsiye ediyoruz.
11) Birleştirme talebinin sonucu ne olur?
Fakat ilk duruşma Ankara idare mahkemesinde ve TKGM’ye aleyhinde gevşemiş, ikinci dava gayrimenkulün bulunduğu yer ödenti mahkemesinde Aidat İdaresine karşı gevşemiş olacağından nasıl birleştirilebileceği de farklı bir hukuki tartışma konusudur.
bu nedenle de büyük bir ihtimalle iki bambaşka hak yerinde, iki öbür muhataba karşısında gevşemiş davalar ayrı olarak devam ettirilecektir.
12) Dava açtırmak ödemeyi durdurmaz
İhtirazi kayıtla demeç ederek dava açtığınızda ne yazık ki tarhedilen aidat ödenmek zorundadır.
13) Beyan eder ancak ödemezsek ne olur?
Mali İdare beyanınız üzerine tahakkuk eden ancak ödenmemiş vergiyi takibe geçer, haciz vb yollarla tahsile çalışır.
14) Mahkemeden yürütmeyi askıya alma kararı olmak mümkün mü?
İhtirazi kayıtla demeç üzerine açılan davada veya tebligat veya itirazın reddi üzerine açılacak davalarda yürütmenin durdurulması başvurusunda bulunulabilir. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirse Parasal İdarenin ödenmemiş vergiyi tahsil çabası durur.
15) Yürütmeyi erteleme kararı üstüne ödediğimiz tutar iade edilir mi?
İhtirazi beyanınız üstüne açtığınız davada yürütmeyi erteleme (YD) kararı verildi ise hukuken daha önce ödenmiş tutarların iadesi gerekmektedir. Ancak uygulamada Mali İdarenin bu tür durumlarda, YD karalarını farklı yorumlayarak, ödememe eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz.
16) Takdir edilen değere dava açmadan beyana dava açılabilir mi?
aynı zamanda, bildirime ilişkin dilekçe işlemine ve/veya rapora dava açılmamış olur ise daha önce emlak vergisi Takdir Komisyonu Kararlarına ilişkin açılan davalarda yapılan tartışmalardan hareketle açıklama üzerine ihtirazi kayıtla dava açılamayacağı yönünde usuli bir tartışma yapılması mümkündür. O nedenle, kesinleşmeyi alıkoymak açısından, her halükârda, beyan öncesinde kullanım işlemine (değeri tebliğ eden yazıya ya da itiraz sonrası gelen cevaba) aleyhinde da dava açılmasının yerinde olacağını düşünüyoruz.
17) Beyan edilmezse ne olur?
İdare re’sen cezalı aidat tarhı yapar. Konu davaya götürüldüğünde, belki ilk tebligatı ya da idareye yaptığınız itirazınızı dava konusu yapmamışsanız, Danıştay 9. Dairesi kararı dikkate alındığında (katılmamakla birlikte) davayı kaybetme olasılığı yüksek görünmektedir.
Değerinde tebligatına veya itirazınız üzerine gelen cevaba dava açmışsanız, davanın sonucu ifade etmemeniz üstüne yapılan tarhiyata aleyhinde açtığınız davanın sonucuna etkili olacaktır. Tebligata ya da itiraz üstüne gelen cevaba karşısında açılmış davanın sonucunu kestirmek muhtemel olmadığından ifade etmeme halinde ücret tutarında bir cezayı göze almış olursunuz.
Olumlu yanı davada aleyhinize bir karar çıkmadıkça ödemeye zorlanamazsınız.
18) Dava kazanılırsa artı ödenen tutar iade alınabilir mi?
Evet. Faiziyle artı ödediğiniz tutarı iade alabilirsiniz.
19) Ömür boyu yeniden değerlenerek verginin hesaplandığı matrah devam edecek mi?
Bir defa kesinleşecek matrah her yıl otomatik olarak yeniden değerleme oranında artarak kullanılacak. böylece bu konunun yargıya götürülmesi epeyce kayda değer.
20) Vergileme yöntemi değişken mi?
Değişebilir. Bunun anlamı, portföy değeri 5 milyonu aşan gayrimenkul sahiplerinin tamamının ödenti kapsamına alınmasıdır. İkinci aşamada, bu ödenti bu şekliyle oturtulduğunda çok büyük bir ihtimalle böyle bir değiştirme yapılabilecektir.
BİR UYARI
BİR SÜRPRİZ DE EMLAK VERGİSİNDE YAŞANABİLİR
Emlak Vergisi rayiç layık üzerinden alınmaktadır. Bir başka ödenti için belirlenen ve rayiç bedeli olduğu ifade edilen bu değerinde koskocoman bir ihtimalle emlak vergisi için de kullanılacaktır.
TARTIŞILAN DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
07.12.2019 günlü Devlete Ait Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen vergilerden biri olan “Kıymetli Konut Vergisi” Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina aidat değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri beş milyon Türk Lirası’nı aşan yerleşim nitelikli taşınmazları kapsıyor.
Bu vergi, belediyelerce emlak vergisi değeri 5 milyondan yukarı belirlenen veya değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce (TKGM) yapılan veya yaptırılan değerlendirme sonucu beş milyondan yukarı olarak tespit edilen meskenlerin değeri üzerinden alınacak.
MATRAH (Meskenin Değeri) VERGİ ORANI
-5.000.000 TL ile 7.500.000 TL aralarında olanlar Binde 3
-7.500.000 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar Binde 6
-10.000.000 TL’yi aşanlar Binde 10

Yazar Hakkında

Bilgireis.com kurucusu.

Yorum Yap