1. Anasayfa
 2. Eğitim

Genel İngilizce konu anlatımı

Genel İngilizce konu anlatımı
0

Genel İngilizce konu anlatımıyla ilgili bu makalede, temel konulara ve bir giriş cümlesine yer verilmektedir. İngilizce öğrenmek veya dil becerilerini geliştirmek isteyen herkes için önemli bir kaynak olabilecektir.

Zamanlar

İngilizce’de kullanılan zamanlar hakkında temel bilgiler ve örnek cümlelerin yer aldığı bir bölüm.

İngilizce’de zamanlar, cümlelerin zamansal anlamını belirtmek için kullanılan önemli bir unsurdur. Zamanlar, bir olayın ne zaman gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır ve cümlelere anlam ve yapı sağlar. İngilizce’de en yaygın kullanılan zamanlar şunlardır:

 • Simple Present Tense (Geniş Zaman): Şu anda gerçekleşen, rutin veya genel doğruları ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “I eat breakfast every morning.” (Her sabah kahvaltı yaparım.)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman): Şu anda devam eden bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “She is studying for her exam.” (O, sınavına çalışıyor.)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman): Geçmişte gerçekleşen bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “They visited Paris last summer.” (Geçen yaz Paris’i ziyaret ettiler.)
 • Past Continuous Tense (Geçmişte Devam Eden Zaman): Geçmişte belirli bir noktada devam eden bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “I was watching TV when she called.” (Ben, o aradığında televizyon izliyordum.)
 • Future Tense (Gelecek Zaman): Gelecekte gerçekleşecek bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “We will go on vacation next month.” (Gelecek ay tatile gideceğiz.)

Zamanlar, İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için önemlidir. Doğru zaman kullanımı, iletişimde netlik sağlar ve cümlelerin anlamını daha iyi ifade etmeye yardımcı olur. İngilizce’de zamanları doğru bir şekilde kullanmak için örnek cümleleri inceleyerek pratik yapabilirsiniz.

Fiiller

İngilizce’de fiiller, cümlelerde eylem veya durum bildiren kelimelerdir. İngilizce’de farklı türde fiiller bulunur ve her biri farklı şekillerde kullanılır. Fiiller, cümlelerin anlamını belirlemek ve iletmek için önemli bir rol oynar.

Fiiller, genellikle cümlede bir özneyle birlikte kullanılır ve zaman, kişi, sayı ve durum gibi faktörlere göre çekimlenir. İngilizce’de fiillerin düzenli ve düzensiz olmak üzere iki temel türü vardır.

Düzenli fiiller, çekimlenirken belirli kurallara göre ek alır ve çoğunlukla “-ed” ile biten geçmiş zaman hali oluşturulur. Örnek olarak, “work” (çalışmak) fiilinin geçmiş zaman hali “worked” (çalıştı) şeklinde oluşturulur.

Düzensiz fiiller ise çekimlenirken düzenli kurallara uymazlar ve kendilerine özgü bir çekimlenme şekline sahiptirler. Örnek olarak, “go” (gitmek) fiilinin geçmiş zaman hali “went” (gitti) şeklindedir.

Fiiller, cümlelerde eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I eat an apple” (Bir elma yerim) veya “She sings beautifully” (O güzel bir şekilde şarkı söyler) gibi cümlelerde fiiller önemli bir rol oynar. Fiiller, cümledeki diğer kelimelerle uyumlu bir şekilde kullanılmalı ve anlamı net bir şekilde iletmelidir.

Fiillerin kullanımı, İngilizce dilinin temel yapı taşlarından biridir ve dil öğreniminde önemli bir konudur. Fiillerin doğru kullanımıyla, cümlelerin anlamı daha net ve anlaşılır hale gelir.

Düzenli Fiiller

Düzenli fiiller, İngilizce’de belirli kurallara göre çekimlenen ve düzenli bir yapıya sahip olan fiillerdir. Bu fiiller, çekimlenirken köklerine ekler eklenerek farklı zamanlarda kullanılabilirler. Düzenli fiillerin çekimleri, zamanlara göre belirli kurallara bağlı olarak gerçekleşir.

Örneğin, “work” fiili düzenli bir fiildir. Bu fiilin çekimleri, “-ed” ekini alarak geçmiş zaman, “-ing” ekini alarak şimdiki zaman ve “-s” ekini alarak üçüncü tekil şahıs halinde kullanılır. Örnek cümlelerde bu çekimlerin nasıl kullanıldığı gösterilebilir.

ZamanÇekimÖrnek Cümle
Geçmiş ZamanworkedI worked late yesterday. (Dün gece geç saatlere kadar çalıştım.)
Şimdiki ZamanworkingI am working on a new project. (Yeni bir projede çalışıyorum.)
Üçüncü Tekil ŞahısworksHe works as a teacher. (O bir öğretmen olarak çalışır.)

Düzenli fiillerin kullanımı, cümlelerde eylemlerin nasıl ifade edildiğini belirler. Bu fiiller, zaman, şahıs ve durum gibi faktörlere göre çekimlenir ve kullanılır. Öğrenilen çekim kurallarıyla düzenli fiillerin doğru bir şekilde kullanılması sağlanır ve iletişimdeki doğruluk ve anlaşılırlık artırılır.

Düzenli Fiillerin Çekimleri

Düzenli fiiller, farklı zamanlarda çekimlenirken belirli kurallara tabidir. İngilizce’de çekimlenen düzenli fiiller, genellikle sonuna “ed” veya “d” takısı eklenerek oluşturulur. Ancak, bazı istisnalar da bulunmaktadır.

İşte düzenli fiillerin farklı zamanlardaki çekimleri hakkında bazı temel kurallar ve örnekler:

ZamanFiilÇekim
Present Simpleworkworks
Past Simpleplayplayed
Present Continuousstudystudying
Present Perfectwatchwatched

Bu tabloda verilen örnekler, düzenli fiillerin çekimlenmesinde sıkça karşılaşılan durumları göstermektedir. Ancak, unutmayın ki bazı fiiller farklı kurallara tabidir ve çekimleri değişebilir. Bu nedenle, İngilizce öğrenirken düzenli fiillerin çekimlerini öğrenmek önemlidir.

Düzenli Fiillerin Kullanımı

Düzenli fiiller, İngilizce’de farklı bağlamlarda kullanılmak üzere geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu fiiller, genellikle günlük hayatta sıkça karşılaşılan eylemleri ifade etmek için kullanılır. İşte düzenli fiillerin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığına dair bazı örnekler ve açıklamalar:

1. Rutin Eylemler:

Düzenli fiiller, günlük rutin eylemleri ifade etmek için sıklıkla kullanılır. Örneğin:

 • I wake up at 7 o’clock every morning. (Her sabah saat 7’de uyanırım.)
 • She brushes her teeth before going to bed. (Yatmadan önce dişlerini fırçalar.)
 • We have lunch at noon. (Öğlen yemeğini saat 12’de yeriz.)

2. Alışkanlıklar:

Düzenli fiiller, kişisel alışkanlıkları ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin:

 • He always drinks coffee in the morning. (Her sabah kahve içer.)
 • They often go for a walk in the evening. (Akşamları sık sık yürüyüşe çıkarlar.)
 • We usually watch a movie on Fridays. (Cuma günleri genellikle film izleriz.)

3. Geçmişteki Eylemler:

Düzenli fiiller, geçmişte gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin:

 • I studied English in college. (Üniversitede İngilizce öğrendim.)
 • She worked as a teacher for 10 years. (10 yıl boyunca öğretmen olarak çalıştı.)
 • We visited Paris last summer. (Geçen yaz Paris’i ziyaret ettik.)

Bu örnekler, düzenli fiillerin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını göstermektedir. İngilizce öğrenirken bu fiilleri aktif olarak kullanarak dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Düzensiz Fiiller

Düzensiz fiiller, İngilizce dilinde düzenli bir çekim kalıbına uymayan fiillerdir. Bu fiillerin çekimleri, düzenli fiillerden farklıdır ve ezberlenmesi gerekmektedir. Düzensiz fiillerin yapısı ve kullanımıyla ilgili temel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Düzensiz fiillerin çekimleri, farklı zamanlarda düzenli fiillerden farklı bir şekilde değişir. Örneğin, “go” fiili düzensiz bir fiildir ve “go-went-gone” şeklinde çekimlenir. Benzer şekilde, “eat” fiili “eat-ate-eaten” şeklinde çekimlenir. Bu düzensiz fiillerin çekimleri, ezberlenmesi ve pratik yapılması gereken önemli bir konudur.

Düzensiz fiillerin kullanımı da düzenli fiillerden farklı olabilir. Örneğin, “buy” fiili düzenli bir fiilken, “get” fiili düzensiz bir fiildir. “Buy” fiiliyle bir şey satın alırken “get” fiiliyle bir şey elde ederiz. Bu nedenle, düzensiz fiillerin kullanımını öğrenmek ve doğru bağlamda kullanabilmek önemlidir.

Düzensiz fiiller, İngilizce dilbilgisinin temel bir parçasıdır ve İngilizce öğrenenler için önemli bir konudur. Bu fiillerin yapısı ve kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olmak, İngilizceyi daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

İngilizce Kelime Dağarcığı

İngilizce’de sık kullanılan kelimeler, kelime grupları ve bunların kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bu bölümde, İngilizce dilinin temel kelimelerine ve idari kelimelere dair genel bir bakış sunulmaktadır.

İngilizce’de sıkça kullanılan temel kelimeler, dilin yapı taşlarını oluşturur. Bu kelimeler, günlük hayatta en sık karşılaşılan ve en çok kullanılan kelimelerdir. Örneğin, “hello” (merhaba), “goodbye” (hoşça kal), “thank you” (teşekkür ederim) gibi kelimeler, temel İngilizce kelimeler arasında yer alır. Bu kelimeleri öğrenmek, İngilizce konuşma ve anlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

İş, ofis ve yönetimle ilgili İngilizce kelimeler, iş dünyasında ve profesyonel ortamlarda sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler, iş görüşmeleri, toplantılar, yazışmalar ve diğer iş iletişimlerinde sıkça karşınıza çıkabilir. Örneğin, “meeting” (toplantı), “email” (e-posta), “manager” (yönetici) gibi kelimeler, idari kelimeler arasında yer alır. Bu kelimeleri öğrenmek, iş hayatında daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.

Bu bölümde yer alan İngilizce kelime dağarcığı, dil becerilerinizi geliştirmenize ve günlük hayatta veya iş hayatında daha rahat iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Temel kelimeler ve idari kelimeler arasında yer alan kelimelerin anlamlarını öğrenmek, İngilizce dilini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Temel Kelimeler

İngilizce’de sıkça kullanılan temel kelimelerin listesi ve anlamlarının yer aldığı bir alt bölümde, İngilizce öğrenirken bilinmesi gereken en önemli kelimeleri bulabilirsiniz. Bu kelimeler, günlük konuşmalarda, yazılı metinlerde ve iletişimde sıkça karşılaşılan ifadeleri içerir. İngilizce öğrenirken bu kelimeleri öğrenmek, dil becerilerinizi geliştirmenizde büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Aşağıda, temel kelimelerin birkaç örneği ve anlamları bulunmaktadır:

 • Hello – Merhaba
 • Goodbye – Hoşça kal
 • Thank you – Teşekkür ederim
 • Yes – Evet
 • No – Hayır
 • Friend – Arkadaş
 • Family – Aile
 • Love – Sevgi
 • Food – Yiyecek
 • Water – Su

Bu sadece temel kelimelerin birkaç örneğidir ve İngilizce’de daha fazla kelime bulunmaktadır. Dil becerilerinizi geliştirmek için bu kelimeleri öğrenmek ve kullanmak önemlidir. İngilizce konuşulan bir ortamda iletişim kurarken, bu temel kelimeler size yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu kelimeleri kullanarak cümleler kurmayı ve dil bilginizi geliştirmeyi unutmayın.

İdari Kelimeler

İş, ofis ve yönetimle ilgili İngilizce kelimelerin listesi ve kullanımlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir alt bölümde, iş hayatında sıkça kullanılan önemli kelimeleri bulabilirsiniz. Bu kelimeler, iş dünyasında iletişim kurarken size yardımcı olacak ve profesyonel bir izlenim bırakmanızı sağlayacaktır.

İş hayatında en sık karşılaşılan kelimelerden biri “meeting” yani “toplantı”dır. Bir toplantıya katılacağınızda, “attend a meeting” ifadesini kullanabilirsiniz. Toplantı sırasında görüşlerinizi ifade etmek için “express an opinion” veya “share ideas” ifadelerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, “take notes” yani “not almak” da toplantıda önemli bir aktivitedir.

Bir diğer önemli kelime ise “deadline” yani “teslim tarihi”dir. İş hayatında projelerin belirli bir süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle, “meet a deadline” ifadesini kullanarak belirli bir tarihte işi tamamladığınızı ifade edebilirsiniz. Ayrıca, “prioritize tasks” yani “görevleri önceliklendirmek” de iş hayatında önemli bir beceridir.

Ofis ortamında da sık kullanılan kelimeler vardır. Örneğin, “office supplies” yani “ofis malzemeleri” ifadesi, ofiste kullanılan kalem, kağıt, dosya gibi malzemeleri ifade eder. “File documents” yani “belgeleri dosyalamak” da ofis işlerinde sıkça kullanılan bir ifadedir. Ayrıca, “schedule a meeting” yani “toplantı planlamak” da ofis ortamında sıkça kullanılan bir ifadedir.

Yönetimle ilgili olarak da bazı önemli kelimeler vardır. Bir şirketteki çalışanlar “employees” veya “staff” olarak adlandırılır. Bir şirketi yöneten kişiye ise “manager” veya “supervisor” denir. Ayrıca, “teamwork” yani “takım çalışması” da yönetimde önemli bir kavramdır.

İş, ofis ve yönetimle ilgili bu kelimeleri öğrenerek, iş hayatında daha etkili iletişim kurabilir ve profesyonel bir izlenim bırakabilirsiniz.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir