on

İşkur İşsizlik Ödeneği Başvurusu


İşkur işsizlik ödeneği başvurusu Hizmet durumunun feshi edilmesinden sonraki 30 gün içinde işkura başvurmak gerekmektedir. Başvurma işlemini işkura giderek şahsen yapılmalıdır. Bunun dışında elektronik ortamda da başvuru yapmak mümkündür. Bazı engeller dışında 30 gün içinde başvuru yapılmaması durumunda, gecikilmiş süre hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin verilmesi için, işsiz kalan bireyin, iş almaya hazır bir durumda olması gerekir. İşsizlik ödeneği için başvuru yapılır. Sonra bireyin iş arayan kaydı oluşturulur. Böylece bu kişilerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim gibi hizmetlerden yararlanması sağlanır. Bu sebeplerden dolayı başvuruyu, şahsi olarak yapmak gerekir.

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik ödeneği; Sigortalı olarak çalışıp işsiz kalanlara, yasa şartlarını taşımaları halinde işsizlik süreleri boyunca belirli bir miktarda ödeme yapılmasıdır.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Bireyin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gerekir. Koşullar şöyledir;

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

  • Hizmet durumun sona ermesinden önce, son üç yıl içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

  • Hizmet durumunun sona ermesinden sonra bir ay içinde işkur birimine şahsi olarak ve ya elektronik ortamda başvuru yapmak

Bu şartları taşıyan kişiler işsizlik ödeneğinden faydalanabilmektedir.


İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik ödeneği başvuruların yapıldığı ayın sonuna doğru sonuçlandırılmaktadır. Ayın beşinde ödeme işlemi yapılmaktadır. Ödeme, kişinin şahsına yapılmaktadır. Ödeme tarihini ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı öne çekebilir. İşsizlik ödeneğini kimlikleri ile birlikte pttbank şubesine giderek alabilirler.

İşsizlik ödeneği alırken yaşan değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir. Bulunduğu adresin değişmesi, askere gidilmesi, yurt dışına çıkma gibi durumların olması, yeni bir işte çalışılmaya başlanılması, mahkeme kararı ile işe tekrar geri dönülmesi, yaşlılık aylığı alınması gibi nedenler oluşursa, on beş gün içinde bu değişiklikleri iletmelidir. Bu ödenekten yararlananların bilgilerinde tutarsızlık, yanlışlık olması durumunda yapılan, fazla ödemeler tekrar geri alınmaktadır. Oluşan değişiklikler vakit geçirmeden işkura bildirilmesi gerekir. İşkura giderek veya teflon ile gerekli yönde bilgilendirme işlemi yapılmalıdır.