1. Ana Sayfa
  2. İş İlanları
  3. Milli Saraylar İdaresi en az 60 KPSS puan ile işçi ve personel alımı! Başvuru detayları neler?

Milli Saraylar İdaresi en az 60 KPSS puan ile işçi ve personel alımı! Başvuru detayları neler?

featured

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı . 4857 sayılı İş Kanunu ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara göre sürekli işçi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere sürekli sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlanda belirtildiği üzere en az lise mezunu adaylar arasından istidam edilecek adaylardan en az 60 KPSS puan şartı aranıyor. 2021 yılının sonuna kadar toplamda 29 sürekli işçi ve 203 sözleşmeli personel temini yapılacak. İşte alımlara ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı sürekli işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı başvuruları 15 Aralık 2021 saat 09.30 itibari ile başlayıp 24 Aralık 2021 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecek. 

Adaylar başvuru süresi boyunca e-Devlet üzerinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden elektronik ortamda başvurularını kolayca tamamlayabilecek. 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

29 Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

4. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak. 

5. İlanın ekindeki kontenjan ve asgari nitelik (Ek) tablosunda belirtilen başvuru şartlarını taşımak. 

6. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı haketmemiş olmak.

Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları;

1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak, 

2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

3. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. 

6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. 

7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

9. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir. 

10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

11. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak. 

12. Tekniker (El Dekoru), Tekniker (Seramik Model Kalıp), Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru) ve Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.

Milli Saraylar İdaresi En Az 60 Kpss Puan Ile Işçi Ve Personel Alımı! Başvuru Detayları Neler?

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI RESMİ İLAN METNİ
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI RESMİ İLAN METNİ 

İçeriği Kaynağından oku: Haber7

Not : Bu içerik Haber7 internet sitesinden, bilgireis.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak geldiği şekliyle alınmıştır. Bu haberlerin hukuki muhatabı içerik kaynaklarıdır. İçerikle ilgili her tür şikayetinizi admin@bilgireis.com adresimize gönderebilirsiniz.

Yorum Yap

Yorum Yap