1. Anasayfa
  2. Bilgi

Reyting Nasıl Ölçülür

Reyting Nasıl Ölçülür
reyting nasil olculur

Pek çok Avrupa ülkesinde reyting değerlerini belirleyen kurum AGB Nielsen şirketidir. Ülkemizdeki ilk reyting ölçümü de AGB Nielsen şirketi tarafından yapılmıştır. İlerleyen tarihlerde ölçüm sistemi TNS tarafından devralınmıştır. Reytingler, ölçüm için özel üretilmiş olan peoplemeter adı verilen özel bir cihazla hesaplanmaktadır. Bu cihazın hangi hanelerde ya da kişilerde bulunacağını belirleyen tek yetkili kurum TNS’dir.

Reyting ölçümünün yapılmasında kullanılan peoplemeter herhangi bir ücret karşılığı satın alınamaz. Bu reyting ölçümüne yarayan cihaza sahip olan hane ve hane halkları sistemin içerisinde yer aldıklarını ve reyting sistemine dahil olduklarını hiçbir kimse ile paylaşmaması gerekir. Bu sistemin içerisinde yer alan haneler yapılan reyting ölçümlerinden hiçbir şekilde herhangi bir maddi gelir elde etmezler. Sadece belli zaman aralıklarında TNS tarafından reyting ölçümlemesinin içerisinde yer alan hanelere belirli zaman aralıklarında ev eşyaları gibi küçük hediyeler hediye edilir.

Reyting Nedir?

Reyting sözcüğü köken olarak İngilizce olan rating sözcüğünden köken alır. Reyting kelimesi Türkçede “derecelendirmek, derece ve ölçülendirme” anlamında kullanılan bir kelimedir. Özetle televizyon kanallarının ve bu kanallarda yayınlanan programların kişiler tarafından ne kadar izlendiğini gösteren bir derecelendirme ölçütüdür. Televizyon kanallarının ve programlarının izleyicileri kendi takip ettikleri programların izlenme oranları yakından takip ediyor olmalarına rağmen reyting değerleri işin temelinde izleyicileri kanal ve program seçiminde etkileyen bir etken değildir.

Bu derecelendirmenin temelinde yer alan amaç, televizyon kanalına reklam verecek olan şirketlerin iş ağırlığını hafifletmek ve kanallara verilecek reklamların en verimli olacak şekilde kullanmasını sağlamaktır. Bu derecelendirme ve ölçümleme içinde yer alan kanallar, kendi bünyelerinde yayınladıkları yapımların izlenme oranlarını reyting aracılığı ile tespit eder. Reyting değerleri ile programların yayın hayatına devam edip etmeyeceği ya da programın final yapması konusunda karar verilir.

TOTAL, AB ve ABC1 nedir?

Reytingler üç ayrı gruba ayrılmaktadır:

  • TOTAL
  • AB
  • ABC1

Bu gruplar farklı özellikler bulunduran hanelere göre şekillenir. Reklam şirketleri tarafından en çok dikkate alınan grup AB grubudur. Bu tercihin sebebi bu gruba dahil olan hanelerin eğitim durumunun ve hane gelirinin yüksek olmasıdır. Total adı verilen grup ise herhangi bir sınıflandırma farklı bulunmaksızın tüm gruplar değerlendirmelerini kapsar.

Paylaş