1. Ana Sayfa
  2. Bilgi
  3. Tanesi 25 Kuruştan Satılan Poşete de Zam Kapıda

Tanesi 25 Kuruştan Satılan Poşete de Zam Kapıda

featured

2018 yılında Etraf Kanunu’na eklenen Ek Unsur 13 ile plastik alışveriş poşetlerinin fiyatlandırılmasına ait bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, 1 Ocak 2019’da hayata geçti ve marketlerde evvelden fiyatsız olarak alınabilen poşetler, bu tarihten itibaren tanesi 25 kuruştan satılmaya başladı.

Poşetlerin Bakanlık tarafından sabit olarak belirlenen 25 kuruşluk fiyatsa ortadan geçen yıllara karşın güncellenmedi. Pekala poşet fiyatları, bilhassa bu yıl yaşadığımız fiyat artışlarından etkilenerek artışa gidecek mi? Bu sorunun karşılığı, Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafından verildi.

Poşet fiyatlarının artmasına neden olacak vergi:

Tanesi 25 Kuruştan Satılan Poşete De Zam Kapıda

Kendi bloğunda yazı paylaşan Ozan Bingöl, poşetlere verilen 25 kuruşluk fiyatın 15 kuruşunun “geri kazanım iştirak hissesi” ismi altında Etraf, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na aktarılmaya başladığını belirtti. Kamuoyunda ‘poşet vergisi’ olarak isimlendirilen iştirak hissesi, poşetten alınan fiyat değişmese bile yıllar içinde değişiklik gösterdi. 25 kuruşluk poşetten

  • 2019’da 15 kuruş,
  • 2020’de 18 kuruş ve
  • 2021’de 19 kuruş geri kazanım iştirak hissesi alındı.

Vergi artışına bakacak olursak, poşet fiyatının 25 kuruşta kalması mümkün mü?

Tanesi 25 Kuruştan Satılan Poşete De Zam Kapıda

2872 sayılı kanunun Ek 11. Unsurunda geri kazanım iştirak hissesinin Vergi Yordam Kanunu’nun tekrarlanmış 298. unsuru kararları uyarınca tespit edilen ve ilan edilen tekrar değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmekte. Bununla birlikte yine değerlemeyle hesaplanan vergi oranının küsuratı, hesaplanan fiyatın %5’ini aşmadığı takdirde dikkate alınmadığı söz edilmekte. Vergi oranlarının küsuratsız bir formda belirlenmesinin nedeni de bu.

2021 yılında 25 kuruş poşet için hesaplanan geri kazanım iştirak hissesi, bir evvelki yıldan belirlenen değerleme oranı %9,11 kadar artırılmıştı. Böylelikle 2021 için belirlenen ve poşetten alınacak geri kazanım iştirak hissesi 19,6398 olarak hesaplanmıştı. Küsurat, hesaplanan meblağın %5’ini aşmadığından ötürü çıkarıldı ve geriye 19 kaldı.

Önümüzdeki yıl için yapılan hesapsa, poşetin fiyatının artma ihtimali olduğunu gösteriyor. Ozan Bingöl’ün açıklamasına nazaran bu yıl belirlenen tekrar değerleme oranı, evvelki yıllara nazaran çok daha yüksek bir düzeyde: %36,20. Bir evvelki yıl üzerinden hesap yapıldığında, önümüzdeki devirde poşetlerden alınacak geri kazanım iştirak hissesi poşetin fiyatını da aşıyor:

  • 19 + (19 x %36,20) = 25,878 kuruş (küsurat çıkarıldığında 25 kuruş)

Poşet fiyatının bir de %18 KDV’si de hesaba katıldığında poşetten alınacak fiyat, sırf vergiler hesaba alındığında 29,5 kuruşa yükseliyor. Bu da poşetin satış fiyatının 29,5 kuruştan aşağı olamayacağını gösteriyor.

Tanesi 25 Kuruştan Satılan Poşete De Zam Kapıda

2872 sayılı kanunun birebir unsurunda “Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen meblağları yarısına kadar artırmaya yahut indirmeye yetkilidir.” sözü yer almakta. Bu da bu durumun fakat Cumhurbaşkanı yetkisiyle engellenebiliyor.

Pekala poşet kaç kuruş olacak?

Cumhurbaşkanı, geri kazanım iştirak hissesi hesabı ile ilgili yetkisini kullanmazsa poşetin vergisel taban fiyatı 29,5 kuruş olacak. Bunun üzerine poşetin maliyeti de eklendiğinde bir poşet, 35 ila 50 kuruş ortasında bir fiyata sahip olabilir. Lakin Cumhurbaşkanı yetkisi kullanılırsa poşetten alınan geri kazanım iştirak hissesi ölçüsünü düşer ve poşetin fiyatı 25 kuruşta sabit olmaya devam edebilir.

Yorum Yap

Yorum Yap