1. Anasayfa
  2. Bilgi

Yeşaya (İşaya) Kehanetleri Nelerdir?

Yeşaya (İşaya) Kehanetleri Nelerdir?

Yeşaya, Eski Ahit’in bir kitabı olan ve aynı zamanda İşaya adıyla da bilinen bir peygamberdir. Yeşaya’nın peygamberlik dönemi M.Ö. 8. yüzyılın ortalarına ve sonlarına denk gelir. Onun peygamberlik görevi, Yahudi halkına Tanrı’nın mesajlarını iletmek ve gelecekteki olayları öngörmekle ilgilidir. Yeşaya’nın Kutsal Kitap’ta bulunan kehanetleri, hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu makalede, Yeşaya’nın önemli kehanetlerini ve mesajlarını ele alacağız.

Yeşaya’nın Mesajı ve Kehanetleri

Yeşaya’nın kehanetleri, Yahudi halkının toplumsal ve dini meseleleriyle yakından ilgilidir. İşte Yeşaya’nın en bilinen kehanetlerinden bazıları:

1. Mesih’in Gelişi

Yeşaya’nın en önemli kehanetlerinden biri, Mesih’in gelişini öngören kehanettir. Bu kehanetler, İsa Mesih’in doğumunu, hayatını ve misyonunu ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. Yeşaya 7:14’te şöyle yazılır: “Bunun için Rab kendisi size bir işaret verecektir: İşte, bak, bakire gebe kalacak ve oğul doğuracak; adını İmanuel koyacaklar.”

2. Barış Zamanı

Yeşaya, gelecekteki bir dönemde barışın ve refahın hüküm süreceğini öngören kehanetlerde bulunur. Özellikle Yeşaya 11:6-9’da, kurtlar ve kuzgunlar gibi doğanın yırtıcıları arasında bile barışın hüküm sürdüğü bir dönemi tasvir eder.

3. İsrail’in Dönüşü

Yeşaya, İsrail’in sürgünden dönüşünü öngören birçok kehanet sunar. Bu, İsrail’in Tanrı’ya geri dönüşünü ve kutsal topraklarına geri dönmelerini içerir. Yeşaya 35:10’da bu dönüşün sevinçle karşılandığını ifade eder: “Ve özgürlüğe kavuşmuşlar ve sevinç içinde Siyon’a gelirler.”

4. Kutsal Dağ Siyon

Yeşaya’nın pek çok kehaneti, Tanrı’nın kutsal dağı Siyon ile ilişkilidir. Bu yer, Tanrı’nın halkı için kurtuluşun sembolüdür. Yeşaya 2:3’te şöyle yazılır: “Çünkü Siyon’dan [Tanrı’nın Kutsal Dağı] Yasalar çıkacak, Rab’bin sözleri [Tanrı’nın emirleri] Kudüs’ten.”

5. Adalet ve Doğruluk

Yeşaya, toplumda adalet ve doğruluk prensiplerini vurgulayan birçok kehanet sunar. Özellikle zayıf ve yoksulların korunmasına vurgu yapar ve zulme karşı çıkar. Yeşaya 1:17’de şöyle buyurur: “Hakimlik yap, yetimin hakkını koru, dul kadının davasını gör.”

Yeşaya’nın İşaret Ettiği Gelecek

Yeşaya’nın kehanetleri sadece o dönemin olaylarını öngörmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki olaylara da işaret eder. Bu, hem dini hem de tarihi öneme sahiptir. İşte Yeşaya’nın işaret ettiği geleceğe dair bazı önemli noktalar:

1. Mesih’in İkinci Gelişi

Yeşaya’nın Mesih’in ilk gelişini öngören kehanetleri, aynı zamanda ikinci gelişi de işaret eder. İsa Mesih’in tekrar dönüşü, Yeşaya’nın kehanetlerine göre büyük olaylara işaret eder ve adaleti sağlamak için gerçekleşir.

2. İsrail’in Geleceği

Yeşaya’nın İsrail’in geleceği hakkındaki kehanetleri, bu milletin yeniden inşa edilmesi ve kurtuluşunu öngörür. 20. yüzyılın sonlarında İsrail’in yeniden kuruluşu, Yeşaya’nın kehanetlerinin gerçekleşmesi olarak görülmüştür.

3. Dünya Barışı

Yeşaya, dünya çapında bir barışın geleceğine işaret eder. Kurtlar ve kuzgunlar arasındaki barış sembolik bir ifadedir ve insanlar arasında barışın bir gün gerçekleşeceğini öngörür.

4. Adalet ve Doğruluk

Yeşaya’nın adalet ve doğruluk hakkındaki vurguları, toplumların daha adil ve dürüst bir geleceğe doğru ilerlemesi gerektiğine işaret eder. Bu, birçok kişi ve toplum için ilham kaynağı olmuştur.

Yeşaya’nın kehanetleri, hem tarihsel hem de dini açıdan büyük öneme sahiptir. Onun Mesih’in gelişi, dünya barışı ve adalet gibi konulardaki kehanetleri, birçok insan ve toplum için umut kaynağı olmuştur. Yeşaya’nın kehanetleri, Kutsal Kitap’ın önemli bir parçasını oluşturur ve insanları Tanrı’ya olan inançlarını güçlendirmeye teşvik eder.

“[…] Yeşaya’nın Mesaj ve Kehanetleri Yahudi halkının kurtuluşuyla ilgilidir ve aynı zamanda Siyon ile de ilişkilidir. Siyon, Tanrı’nın halkı için kurtuluşun sembolüdür. Yeşaya, Kudüs’ten adalet ve doğruluk mesajıyla Tanrı’nın emirlerini duyurur. Yeşaya, toplumda adalet ve doğruluk prensiplerini vurgulayan birçok kehanet sunar. Özellikle zayıf ve yoksullar

Paylaş