1. Anasayfa
 2. Bilgi

Asteğmen Nasıl Eğitim Alır: Askeri Okullar ve Eğitim Süreci

Asteğmen Nasıl Eğitim Alır: Askeri Okullar ve Eğitim Süreci
7

Asteğmen olmak isteyenlerin, askeri okullara kaydolması gerekmektedir. Bu noktada, askeri okula giriş yapmak için farklı yollar bulunmaktadır. Meslek lisesi, lise veya üniversite mezunu olarak askeri okula kaydolma şansına sahipsiniz. Ancak, her yolun kendine özgü başvuru koşulları bulunmaktadır.

Askeri okula başvuru yapmak için meslek liseleri ile normal liselerden mezun olanların sınavlara girmesi gerekmektedir. Üniversite mezunları ise farklı bir başvuru sürecinden geçmektedirler. Başvuru sürecinde, fiziki ve psikolojik testlerden geçmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte, adayların geçirdiği mülakat süreci de oldukça kritiktir.

Asteğmen adayları, askeri okula başvurularını başarıyla tamamladıktan sonra, eğitim sürecine başlarlar. Bu eğitim süreci oldukça yoğun ve zorlu geçmektedir. Adayların fiziki ve psikolojik yeteneklerini geliştirmeleri için belirli programlar uygulanır. Ayrıca, askeri teori ve uygulama eğitimleri de verilir. Öğrencilik sürecinde de, çeşitli dersler alınır.

 • Askeri okula giren asteğmen adayları, belirli bir süre yatılı olarak okulda kalırlar.
 • Barınma koşulları oldukça düzenlidir ve her öğrenciye tek kişilik bir oda verilir.
 • Ayrıca, yemeklerin hazırlanması ve öğrencilere servis edilmesi de okul tarafından sağlanır.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, asteğmen adayları görevlendirilmek için beklemeye başlarlar. Mezun olduktan sonra orduda çeşitli görevlerde çalışma şansına sahip olacaklardır.

Askeri Okullara Giriş Süreci

Askeri okullara giriş yapmak isteyen adayların öncelikle başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise veya dengi okulu bitirmiş olmak, sağlık açısından askeri okullarda eğitim almaya uygun olmak gibi şartlar yer alıyor.

Bunun yanı sıra, adaylar KPSS sınavına girmeli ve yeterli bir puan almalıdır. Adayların başvuruları sonrasında, askeri okullarda görevli olan bir heyet tarafından fiziki ve psikolojik açıdan değerlendirilirler. Heyet tarafından seçilen adaylar, askeri eğitim sürecine dahil olurlar.

Adayların başvuruları için belirli tarihler olmaktadır ve bunlar her yıl askeri okullar tarafından ilan edilir. Başvurular, internet üzerinden veya askeri okullardaki müracaat merkezlerinden gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, askeri okullara farklı yollarla da girilebiliyor. Örneğin, Harp Okullarına girmek isteyenler, Milli Savunma Bakanlığının düzenlediği sınavı kazanarak bu okullara kayıt olabilirler. Benzer şekilde, Astsubay meslek yüksekokullarına da farklı yollarla girilebilir.

Asteğmen Adaylarının Eğitim Süreci

Asteğmen adayları, askeri okullarda özel bir eğitim sürecinden geçerler. Süreç, adayların fiziki, psikolojik ve askeri eğitimleri dahil olmak üzere çeşitli aşamaları içerir.

Aday Seçme ve Mülakat Süreci Askeri okula girmek isteyen adaylar, önce fiziki ve akademik testlerden geçerler. Ardından mülakata çağrılırlar. Mülakat sırasında adayların liderlik, disiplin, iletişim becerileri ve motivasyonları da değerlendirilir. Bu süreçte, adayların askeri disiplin ve yasal kurallar hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Fiziki ve Psikolojik Eğitimler Adaylar, eğitim sürecinin başında fiziki yeteneklerini geliştirmek için özel bir programdan geçerler. Bu programın ardından, adayların askeri disiplin ve yasal kurallar hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Ayrıca, psikolojik eğitimler de verilir, çünkü askerler, zorlu ve stresli durumlarla karşılaşabilirler.

Askeri Teori ve Uygulama Eğitimleri Asteğmen adayları, askeri teori ve taktikleri öğrenirler. Askeri okulda birçok ders verilir, bu dersler arasında harita okuma, askeri iletişim, silah kullanımı ve taktikleri bulunur. Adaylar ayrıca, askeri tatbikatlara katılırlar ve pratik yeterliliklerini geliştirirler.

Öğrencilik Süreci Askeri okula giren asteğmen adayları, normal bir öğrenci gibi derslerine devam ederler. Ancak, haftada birkaç kez fiziki ve askeri eğitimler verilir. Askeri okullar, disiplinli bir eğitim vermeyi amaçladığından, tüm öğrenciler belirli bir askeri kıyafet giymek zorundadır.

Bu aşamaların tamamlanması, asteğmen adayları için askeri bir eğitime hazırlıklı hale getirir. Bu eğitim süreci, onların eğitimli, disiplinli, liderlik yetenekleri olan ve stresli durumlarda doğru kararlar alabilen askerler olmalarını sağlar.

Aday Seçme ve Mülakat Süreci

Asteğmen adayları, askeri okullara başvurularında genellikle birçok farklı kriter ve teste tabi tutulur. Adayların bu süreçten başarıyla geçmesi, askeri okulların da aradığı en önemli özelliklerden biridir. Adayların seçme süreci genellikle aşağıdaki gibi birkaç farklı adımdan oluşur:

 • Başvuru ve Ön Değerlendirme: Adaylar, askeri okullara başvurularını yaptıktan sonra genellikle bir ön değerlendirme sürecinden geçirilirler. Bu süreçte adayların başvuruları incelenir ve başvurularını yapan adayların uygunluğu belirlenir.
 • Fiziki Testler: Adaylar, seçme sürecinde birçok farklı fiziki testten geçirilirler. Bu testler arasında koşu, şınav, mekik ve yüzme gibi testler bulunur.
 • Psikolojik Testler: Adaylar, seçme sürecinde birçok farklı psikolojik testten geçirilirler. Bu testler arasında zeka testleri, kişilik testleri ve liderlik yetenekleri testleri bulunabilir.
 • Mülakat: Seçme sürecinin son aşamasında adaylar bir mülakata tabi tutulur. Bu mülakatta adayların askeri okullardaki eğitimlerine ne kadar uygun oldukları değerlendirilir.

Adayların seçim süreci, askeri okulların aradığı niteliklere göre belirlenir. Ancak adayların fiziki ve psikolojik sağlık durumu, liderlik ve yöneticilik yetenekleri, motivasyonları ve askeri okullarda eğitim almaya uygunlukları en önemli kriterler arasında yer alır. Adayların seçilmesi süreci oldukça zorlu olmakla birlikte, seçilen adaylar askeri okullarda eğitimlerine başlasalar bile sürekli olarak performansları değerlendirilir. Bu sayede askeri okullarda eğitim gören asteğmen adayları, her anlamda en iyiler arasından seçilmiş olurlar.

Fiziki ve Psikolojik Eğitimler

Asteğmen adayları, askeri okullarda eğitimlerine başlamadan önce, fiziki ve psikolojik yeteneklerinin geliştirilmesi için bir dizi eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerin amacı, asteğmen adaylarının askeri görevlerini yerine getirirken fiziki ve psikolojik açıdan zorlu koşullarla başa çıkabilmesine yardımcı olmaktır.

Fiziki eğitimler, adayların güç, dayanıklılık ve koordinasyon yeteneklerini artırmaya yöneliktir. Adaylar, koşu, yüzme, atlama, kapışma ve diğer çeşitli fiziksel aktiviteleri içeren bir programla eğitilirler. Bu eğitimler, adayların vücut sağlığına ve dayanıklılığına katkı sağlar.

Psikolojik eğitimler ise adayların özgüvenlerini artırmayı, stres yönetimi becerilerini geliştirmeyi ve zorlu koşullarla başa çıkmayı öğretmeyi amaçlar. Adayların takım çalışması, liderlik, disiplin ve karar verme gibi becerileri de bu eğitimlerle geliştirilir.

Bu eğitimler sırasında adayların sağlık durumlarına da önem verilir. Adayların düzenli olarak kontrol edilmesi ve sağlık problemleri varsa iyileştirilmeye çalışılır. Ayrıca adaylar, eğitimin yoğunluğuna göre düzenli olarak izin verilirler.

Bu eğitimler, asteğmen adaylarının askeri görevlerinde fiziki ve psikolojik açıdan zorlu koşullarla başa çıkabilmesi için önemlidir. Bu nedenle, bu eğitimlere sıkı bir şekilde uyulur ve adayların gelişimleri yakından takip edilir.

Askeri Teori ve Uygulama Eğitimleri

Askeri teori ve uygulama eğitimleri, asteğmen adaylarının en önemli eğitimlerinden biridir. Bu eğitimlerle adaylar, askeri stratejileri, taktikleri ve operasyonları öğrenirler. Askeri teori eğitimleri teorik olarak verilirken, askeri uygulama eğitimleri ise adayların pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Askeri teori eğitimleri sırasında, asteğmen adayları askeri tarih, askeri disiplin ve askeri düzen hakkında bilgi alırlar. Askeri stratejiler ve taktikler hakkında detaylı bir bilgi edinirler ve bu bilgileri gelecekteki askeri operasyonlarda kullanacakları becerileri kazanırlar. Askeri uygulama eğitimleri ise temel askeri antrenman ve tatbikatlara odaklanır. Bu eğitimler, adayların fiziksel yeteneklerini geliştirir.

Askeri teori ve uygulama eğitimleri asteğmen adaylarının yaklaşık 1 yıl süren eğitim dönemi boyunca verilir. Bu eğitimler sırasında adaylar, askeri takım çalışması, liderlik becerileri ve acil durum yönetimi dahil olmak üzere bir dizi temel askeri beceri kazanırlar. Ayrıca, silah eğitimi, termal görüş, gece görüşü cihazları ve harita okuma gibi askeri ekipmanlar hakkında bilgi edinirler.

 • Askeri teori eğitimleri: Askeri tarih, askeri disiplin, askeri düzen, askeri stratejiler, askeri taktikler
 • Askeri uygulama eğitimleri: Temel askeri antrenman, takım çalışması, liderlik becerileri, acil durum yönetimi, silah eğitimi, termal görüş, gece görüşü cihazları, harita okuma

Asteğmen adayları, askeri teori ve uygulama eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra, yaptıkları sınavlar ve performans değerlendirmeleri sonucunda askeri okulu tamamlama hakkı kazanırlar. Bu eğitimler, askeri okula giren asteğmen adayları için oldukça önemlidir, çünkü bu adaylar ülkenin gelecekteki liderleri olacaklardır.

Öğrencilik Süreci

Askeri okula giren asteğmen adayları, üniversite öğrencilerine benzer bir öğrencilik süreci yaşarlar. Ancak, aldıkları dersler sadece akademik içerikle sınırlı değildir. Askeri okullarda, asteğmen adaylarına liderlik, takım çalışması, disiplin ve askeri taktik ve stratejiler gibi özel dersler verilir.

Adaylar, askeri teori ve uygulama eğitimleri alırken, aynı zamanda belirli bir disiplinli yaşam tarzı benimsemeleri gerekmektedir. Bu süreçte, asteğmen adayları askeri yeteneklerini geliştirirken, liderlik ve yönetim becerilerini de kazanırlar.

Askeri okullarda, asteğmen adayları dört yıllık bir eğitim programı tamamlarlar. Dört yıl boyunca, öğrenciler farklı düzeylerde liderlik pozisyonlarına atanırken, aynı zamanda akademik dersler de alırlar. Bu dersler arasında matematik, fizik, kimya, tarih, politika ve askeri tarih gibi genel eğitim dersleri de yer alır.

Askeri okullarda öğrencilik sürecinde, asteğmen adayları belirli bir sınavlardan geçerek mezun olurlar. Mezun olduktan sonra, askeri birimlerde görev alırlar ve askeri yetenekleri ve liderlik becerilerini kullanarak üst düzey askeri görevleri üstlenirler.

Askeri Okullarda Yaşam

Askeri okulda hayat, asteğmen adayları için oldukça disiplinli ve planlıdır. Adeta bir askeri kampa benzeyen bu yaşam şekli, öğrencilerin başarılı bir şekilde mezun olmalarına yardımcı olacak becerileri öğrenmelerini sağlar.

Barınma şartlarına baktığımızda, öğrenciler genellikle yurtlarda kalırlar. Bu yurtlarda odalar genelde iki kişilik olup, öğrencilerin özel eşyaları için dolap ve çekmeceleri bulunmaktadır. Ayrıca yataklar askeri tarzda olduğundan oldukça serttir. Yurtlarda zaman geçirmek yasaktır ve öğrenciler tüm günlerini okulda geçirirler.

Askeri okullarda yemekler oldukça düzenlidir ve belirli saatlerde servis edilir. Yemekler okul beslenme uzmanları tarafından hazırlanır, böylece adayların ihtiyaçlarına uygun ve dengeli bir diyet sağlanır. Öğrencilerin yemeklerini yedikleri yerler genellikle okulun yemekhanesi veya kantini olur.

Günlük hayatta öğrencilerin yaşamları oldukça disiplinli bir şekilde ilerler. Öğrenciler belirli saatlerde uyanıp yataklarını düzenler, ardından sabah sporu yaparlar. Daha sonra sınıflara veya uygulama alanlarına giderler ve gün boyunca dersleri ve eğitimleri takip ederler. Akşamları öğrenciler için belirli aktiviteler yapılır, ancak bu aktiviteler de genellikle disiplinli bir şekilde planlanır.

Tüm bu düzenlilik, asteğmen adaylarının daha disiplinli ve planlı bir yaşam sürdürmelerini sağlar. Bu da onların, askeri hayat için gerekli olan becerileri öğrenmelerini ve gelecekteki görevlerinde başarılı olmalarını sağlar.

Barınma Şartları

Askeri okullarda barınma şartları oldukça disiplinli ve düzenlidir. Asteğmen adayları, belirli bir düzene göre odalara yerleştirilir. Odalarda yatak, dolap ve çalışma masası bulunur. Odaların her an düzenli olması gerektiğinden, öğrenciler temizliklerini kendileri yaparlar. Bu sayede, askeri disiplinlerini de geliştirmiş olurlar.

Ayrıca, odalarda uyulması gereken kuralların da belirli bir listesi bulunur. Öğrencilerin yatakta, masada veya etüt saatlerinde oturma şekilleri gibi konularda belirli kurallara uymaları gerekmektedir. Ayrıca, odalara giren öğrencilerin kimlik kontrolü yapılır ve izin almadan odalara kimse giremez. Bu kurallar, askeri hayatın disiplinini öğrenmek için oldukça önemlidir.

Askeri okullarda barınma koşulları genellikle biraz daha sert ve ciddi olabilir. Fakat öğrencilerin buna alışması ve askeri düzene uyum sağlaması için bu şekilde bir ortam oluşturulur. Ayrıca, öğrencilere farklı odalar verilirken, sınıflarına göre de gruplanmaları sağlanır. Bu sayede, birbirleriyle yeterli düzeyde etkileşim halinde olurlar ve arkadaşlıkları güçlenir.

Sonuç olarak, askeri okullarda barınma şartları oldukça disiplinli ve düzenlidir. Odaların temizliğinin kendilerine ait olduğu, kuralların belirli bir listesi bulunduğu ve öğrencilerin buna uygun şekilde davranması gerektiği vurgulanır. Bu şekilde, asteğmen adayları, askeri düzeni ve disiplini öğrenerek, gelecekteki askeri kariyerlerinde başarılı olmak için iyi bir temel oluştururlar.

Yemek ve Beslenme

Askeri okullarda asteğmen adaylarının sağlıklı bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri için beslenme düzenleri oldukça önemlidir. Adayların belirli saatlerde yemek yemeleri ve yemeklerinde belli besin gruplarını tercih etmeleri istenir. Yemekler genellikle okulun kendi mutfağında hazırlanır ve sağlıklı bir beslenme programı için uygun seçenekler sunulur.

Günün ÖğünleriMenü Örnekleri
KahvaltıSıcak ve soğuk içecekler, süt, yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, tam buğday ekmeği, reçel
ÖğleÇorba, ana yemek (et, tavuk, balık, sebze), pilav veya makarna, salata, meyve
Ara ÖğünSüt, meyve, kek vb.
AkşamÇorba, ana yemek (et, tavuk, balık, sebze), pilav veya makarna, salata, meyve
GeceSüt, meyve, kek vb.

Bununla birlikte, asteğmen adaylarının askeri eğitimlerinde yanlarında yiyecek getirme ya da yemek yeme gibi bir lüksleri yoktur. Bunun yerine, yemek saatlerinde kantinden atıştırmalık alabilirler. Ancak, bu atıştırmalıkların da belirli besin değerleri taşıması ve okulun beslenme düzenine uygun olması gerekmektedir.

Askeri okullarda yemeklerin hazırlanması ve sunumu da oldukça disiplinlidir. Adaylar belirlenmiş saatlerde yemeklerini yemek zorundadır ve yemeği bitirdikleri zaman masalarını toplamaları ve yemekhane temizliği gibi görevler üstlenirler. Bu sayede, asteğmen adayları hem disiplinli bir beslenme düzeni kazanır hem de topluluk içerisindeki görevlerine alışır.

Mezuniyet Sonrası İş İmkanları

Mezun olduktan sonra asteğmen adayları için birçok iş imkanı mevcuttur. Askeri okullarda aldığı eğitim sayesinde, çoğu bölgede iş bulma şansına sahip olabilirler.

Öncelikle, askeri okullarda mezun olan asteğmenler, ordunun birçok kısmında görev alabilirler. Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri’nin herhangi birinde görev alabilirler veya Jandarma Genel Komutanlığı’na katılabilirler. Bazı asteğmenler, istihbarat, strateji veya planlama birimlerinde görev almayı tercih edebilirler.

Ayrıca, bazı özel sektör firmaları da askeri okullardan mezun olan asteğmenleri işe alır. Özellikle güvenlik sektöründe, asteğmenler sıklıkla iş bulurlar. Özel güvenlik şirketleri, liman güvenliği, havaalanı güvenliği ve benzeri alanlarda asteğmenlerin işe alınmasından yararlanabilirler.

Son olarak, asteğmenler devlet kurumlarında da çalışabilirler. Mesela, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı veya Savunma Bakanlığı gibi kurumlara katılabilirler.

Özetle, askeri okullardan mezun olan asteğmen adayları için birçok iş imkanı mevcuttur. Ordunun birçok bölgesinde görev alma imkanı yanı sıra, özel sektör ve devlet kurumları da asteğmenlerin işe alınmasından yararlanabilirler.

 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (7)

 1. 28/03/2024

  Bu eğitim süreci gerçekten çok zorlu ve titiz bir şekilde işleniyor sanırım.

  • Evet, eğitim zorlu olabilir ama bu sadece güçlü kalplerin başarabileceği bir şeydir. Zorluklarla yüzleşmek insanı güçlendirir ve gerçek potansiyelimizi keşfetmemizi sağlar. Zorluklarla başa çıkmak bizi daha güçlü yapar, unutma.

 2. Aday seçme süreci çok zorlayıcı gibi görünüyor, deneyimlerini paylaşan var mı?

 3. 15/10/2023

  Bu eğitim sürecinde neden sadece erkekler değil de kadınlar da olamıyor? Ayrımcılığa yer var mı?

  • 15/10/2023

   Senin gibi ayrımcılık savunucuları yüzünden kadınlar eğitimde geri kalıyor. Toplumun yarısı kadın, eğitimde fırsat eşitliği olmalı. Bu sorunu görmüyorsan, sen de sorunun bir parçasısın. Kadınlar da hakkı olan eğitimi almalı, bu kadar basit.

 4. 25/09/2023

  Bu eğitim süreci gerçekten zorlu gibi gözüküyor, acaba fiziksel testler ne kadar sıkı?

  • Fiziksel testler tabii ki sıkı olmalı. Zorlu eğitim süreci zorlu testlerle desteklenmeli. Bu işin ciddiyeti ve disiplini sağlamak için gereklidir. Zorluklarla başa çıkabilenlerin seçilmesi önemli. Katlanamayacak olanlar zaten elenecektir. Herkesin harcı değil bu iş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir