1. Anasayfa
 2. Dini

Fitre Nedir? 2023 Fitre Bedeli Ne Kadar?

Fitre Nedir? 2023 Fitre Bedeli Ne Kadar?

Fitre, İslam dini açısından önemli bir konudur. Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar, fitre ödemeleri ile yoksullara yardım ederler. Bu makalede, fitrenin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve neden önemli olduğunu ele alacağız.

Fitre Nedir?

Fitre, İslam dini açısından Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanların yoksullara yardım etmek için ödediği bir sadakadır. Zekat ile karıştırılmaması gereken fitre, oruç tutan her Müslümanın ödemesi gereken bir borçtur. Fitre ödemesi ile yoksul insanların Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçları karşılanır ve onların bayramı kutlamalarına yardımcı olunur.

Fitrenin Önemi

Fitre, İslam dininin sosyal yardım alanındaki en önemli ödevlerinden biridir. Müslümanlar, fitre ödemesi ile yoksul insanlara yardım etmekle görevlidirler. Bu yardımlaşma ve dayanışma, Müslüman toplumunun temel değerlerinden biridir. Fitre ödemeleri ile yoksulların bayramı kutlamaları sağlanır ve onların ihtiyaçları karşılanır.

Fitrenin Hesaplanması

Fitre ödemesi, her Müslümanın ödemesi gereken bir sadakadır. Fitrenin hesaplanması ise oldukça basittir. Bu hesaplama, İslam dini tarafından belirlenmiş bir tutar üzerinden yapılır. Fitre tutarı, altı yaşından büyük her Müslümanın ödemesi gereken bir borçtur. Bu yıl (2023) için fitre tutarı 70 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre hesaplaması yaparken, kişinin elindeki nakit ve nakit olmayan varlıklar da hesaba katılır. Bu hesaplama ile kişinin net geliri bulunur ve fitre tutarı belirlenir. Net gelirin %2,5’i kadar fitre ödemesi yapılması gerekmektedir.

Fitre Kimlere Verilir?

Fitre ödemesi, yoksullara yardım etmek için yapılan bir sadakadır. Fitre verilirken, öncelikle yoksul olan kişiler tercih edilir. Ayrıca, yoksul olmayan fakat maddi sıkıntı içinde olan kişilere de fitre verilebilir. Fitre verirken, İslam dini tarafından belirlenmiş kurallara uyulması gerekir.

Fitre Ödemesinin Zamanı

Fitre ödemesi, Ramazan Bayramı öncesinde yapılması gereken bir ödemedir. Bu ödeme ramazan ayının bitiminden önce, bayram öncesi en geç son gün olan bayramın birinci gününe kadar yapılması gerekmektedir. Bu süre içinde yapılmayan fitre ödemesi geçerli kabul edilmez.

Fitre Ödemesinin Yapılması

Fitre ödemesi, kişinin isteğine göre nakit veya nakit olmayan varlıklarla yapılabilir. Nakit olarak ödeme yapılıyorsa, kişi fitre tutarını yoksul birine direkt olarak verebilir veya bir yardım kuruluşuna bağışlayabilir. Nakit olmayan varlıklarla yapılan fitre ödemelerinde ise, bu varlıkların değerleri belirlenerek yoksul insanlara yardım edilir.

Fitre Ödemesinin Faydaları

Fitre ödemesi, hem yoksul insanlara yardım edilmesi açısından hem de kişinin ibadet borcunu ödemesi açısından faydalıdır. Bu ödeme ile yoksul insanların ihtiyaçları karşılanır ve onların bayramı kutlamaları sağlanır. Ayrıca, fitre ödemesi, kişinin zekat borcunu ödemesi için bir alışkanlık kazanmasına da yardımcı olur.

Fitre ve Zekat Arasındaki Fark

Fitre ve zekat, İslam dininde yoksul insanlara yapılan yardımlar arasında en önemli iki sadakadır. Ancak bu iki kavram birbirinden farklıdır. Fitre, Ramazan ayı boyunca oruç tutan her Müslümanın ödemesi gereken bir borçtur. Zekat ise, kişinin sahip olduğu mal varlığına göre belirlenen bir borçtur ve yoksul insanlara yardım etmek için ödenir.

Fitre Ödemesinin Önemi ve Örnekleri

Fitre ödemesi, İslam dininin en önemli borçlarından biridir ve yoksul insanlara yardım etmek için yapılan bir sadakadır. Bu ödeme, Müslümanların dayanışması ve yardımlaşması açısından önemlidir. Fitre ödemesi ile yapılan yardımların örnekleri şunlardır:

 • Yoksul insanların ihtiyaçlarının karşılanması
 • Gıda ve giyim yardımı
 • Barınma yardımı
 • Eğitim yardımı
 • Sağlık yardımı

Sonuç olarak fitre ödemesi, İslam dininde önemli bir ibadet borcudur ve yoksul insanlara yardım etmek için yapılan bir sadakadır. Bu ödeme, Müslümanların dayanışması ve yardımlaşması açısından büyük bir öneme sahiptir. Her yıl Ramazan ayında tutulan oruçların ardından, fitre ödemesi yaparak yoksul insanlara yardım etmek, hem dinimizin bir gereği hem de insanlık görevimizdir.

Din İşleri Yüksek Kurulunun Aldığı 2023 Fitre Kararı

2023 YILI FİTRE MİKTARI

Kurul Karar Tarih ve Sayısı: 25.01.2023/09

Din İşleri Yüksek Kurulu, 25.01.2023 tarihinde toplanarak 2023 yılı fitre miktarını görüştü.

Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.

Hadislerde fitre miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

 1. Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine,
 2. Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,
 3. Belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna,
 4. Bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine,

Oy birliği ile karar verildi.

***

Ayrıca Kurul, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen “Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?” sorusunu aşağıdaki şekilde cevaplamıştır.

“Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. (Molla Hüsrev, Düreru’l-Hükkâm, 1/195; İbn Abidin Reddü’l-Muhtar, 2/367).  Dolayısıyla fitre verecek olanlar, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir