Menkul Nedir, Gayrimenkul Nedir

Yaşamımızda sık sık duyduğumuz ekonomi/iktisat tabirleri olan menkul ve gayrimenkulün ne olduğu, hangi varlıkların menkul hangi varlıkların gayrimenkul olduğu hep bir merak konusu olmuştur. Bu merakı gidermek adına ilgili tanımları inceleyelim.

Menkul Nedir

Menkul; taşınabilir vaziyette olan, ekonomik bir kıymet ifade eden, bir değeri biçilen, paraya çevrilen ya da parayla ifade edilmesi mümkün olan kıymetli varlıklardır. İsim kökeni Arapçadan gelmektedir ve ‘’Taşınabilir’’ manasına gelmektedir.

Menkul varlıklara örnek vermek gerekirse, otomobil, motosiklet,  bilgisayar, telefon vb. örnekler verilebilir. Satış ve devirleri ancak noter onayı ile gerçekleşebilir.

Gayrimenkul Nedir

Gayrimenkul; kökeni Arapçadan gelen ve ‘’Taşınmaz’’ manası içeren gayrimenkul ise taşınabilir vaziyette olmayan, ekonomik bir değer içeren, paraya çevrilen veya parayla ifade edilen, bir yerden başka bir yere götürülmesi mümkün olmayan varlıklara verilen isimdir.

Bu varlıklara verebileceğimiz örnekler de, bina, ev, konut, fabrika, villa, arsa, arazi gibi varlıklardır.  Gayrimenkul sahibi, sahibi olduğu varlığın aynı zamanda alt ve üst kaynaklarına da sahip olmuş sayılır. Gayrimenkul varlıklar Tapu Sicil Memuru onayı ile satış ve devir olunur.

“Menkul Nedir, Gayrimenkul Nedir” üzerine bir yorum

Yorum yapın