1. Anasayfa
 2. Bilgi

Taşerondan Kadroya Geçenlerin Tayin Hakkı Var Mı?

Taşerondan Kadroya Geçenlerin Tayin Hakkı Var Mı?
taserondan kadroya gecenlerin tayin hakki
4

Taşerondan Kadroya Geçenlerin Tayin Hakkı taşeron firmalarına bağlı şekilde çalışan, daha çok kadrolu çalışanların statüsünde yer alanların merak ettiği konulardan birisidir. Taşeron çalışanları ile kadrolu çalışanların çalışma şartları arasında farklar vardır.

Taşeron çalışanları kadrolu olarak yer almadıkları için çalışmış oldukları işlerin ya da projelerin tamamlanması halinde işlerine son verilir. Bu sebeple kadrolu çalışan olmak oldukça önemli bir konudur. Ama kadroya geçmiş olan çalışanlarda bazı sebeplerden ötürü kurumlarını değiştirmek isteyebiliyor.

Taşeronda kadroda yer alan çalışanların başka kurumlara geçiş yapması söz konusu olmaz iken başka bir kadroya geçiş ya da birimler arasında geçişleri mümkündür. Yani aynı kurumlar arasında değişiklik yapılsa da kadroda yer alan taşeron işçileri başka bir kuruma geçiş yapamıyor.

Birimler arasında değişimin gerçekleşmesi ya da kadro değişikliği yapılması için de bazı şartların ortaya çıkmış olması gereklidir. Bunun haricinde yer değiştirmenin olması mümkün değildir.

Taşerondan Kadroya Geçenlerin Tayin Hakkı Var Mıdır?

Sistemde yer alan düzenleme kapsamı içerisinde kadroda bulunan işçilerin aynı kurum içinde, dahil oldukları bakanlıklarda yer değiştirme hakları mevcuttur. Geçerli sebepler ile yani; sağlık, eş ile ilgili nedenler olabilir, işçilerin çalışmış olduğu bakanlıklar arasında, yani iller kapsamında yer değiştirmesi mümkündür.

Kurum içinde yer değiştirme hususuna eğitim de dahil edilebilen nedenler arasındadır. Eğitimin alındığı bölgeye uzak bir konumda çalışıyor olmak, ailenin farklı bir şehirde yaşıyor olması ya da çalışılan şehirlerde, konumlarda gereken sağlık hizmetinden yararlanılamaması geçerli sebepler arasındadır. Yani geçerli olanaklar halinde işçilerin aynı kuruma bağlı şekilde tayin hakları yer alıyor. Bu hakkı talep edebilmek için de işçiler dilekçe ile başvuru yapmalıdır.

Yer alan düzenlemelerde kadroda bulunan işçilerin kurumlar arası geçiş yapması ile ilgili düzenlemeler bulunmuyor. Ancak yeni yürürlüğe girecek düzenlemeler ile işçiler hizmet ihtiyacı oluşması durumunda kurumlar içerisinde geçici görevlendirmeleri yapılıp, karşılıklı talep oluşması sonucunda iller arası işçi değişimi mümkün olacaktır.

Taşerondan Kadroya Geçirilmesi Hakkındaki Yönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

YÖNETMELİĞİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN BURAYA YIKLAYIN

Taşeronda Sigorta Kolları

2018 yılı itibarıyla 900 bin işçi taşerondan kadroya geçmiştir. Geçişi sağlanan bu işçiler haklarının neler olduğunu bilmemesinin yanı sıra 4/a, 4/b, 4/c sigorta kollarının da neleri kapsar, kimlerin taşeron kimlerin kadrolu olduğu konusu da merak edilmiştir. Alt başlıklar halinde bu kollar anlatılacaktır.

4/A Sigorta Kolu

Türk vatandaşlarının sosyal ve sağlık imkânından yararlanabilmesi ve emekliliklerini güvenceye alabilmesi hususunda sosyal sigortalar kurumuna prim ödeyenleri içerir. Bir işte sözleşmeli olarak çalışan kişiler bu grup içine dahil olur.

4/B Sigorta Kolu

Kariyer meslek grupları şeklinde adlandırılan mesleklerin dışında yer alan kadroları 4/b olarak tanımlarız. Bu meslek grubu içinde veznedar, güvenlik görevlileri, teknisyenler, hemşireler meslekleri örnek verebiliriz. Örnek verilebilen bazı kişiler;

• Ticaret yapan ya da serbest çalışan kişiler,

• Esnaf ya da sanatkârlık sicilinde kayıtlı bulunanlar,

• Şirket sahibi olan kişiler,

• Tarım ile uğraşan insanlar,

• Adalet bakanlığına bağlı olarak ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışan mahkum ya da tutuklu kimseler,

• Stajyer ile çıraklar,

• İşçi ve işveren kurumunda kursiyer olanlar,

• İntörnlük yapmakta olan öğrenciler de 4/B sigorta kolu kapsamında çalışırlar. 4/B sigortalılara ilk kez 5510 sayılı kanunla gelen bir uygulamadır.

Bu sigorta kolunda maddeler halinde sıralanan kişileri de örnek gösterebiliriz.

4/C Sigorta Kolu

Türkiye sınırlarında yer alan bir diğer sigorta kollarından birisi de 4/C ’dir. 4/C sigorta kolunda çalışmakta olan kişiler genellikle kısa süreli mevsimlik işlerde çalışan kişileri kapsar. Yani bir işi sürekli olarak değil de, bir yıldan az süre zarfında bitmesi ön görülen işlerde çalışanlar 4/c sigortalı sayılır.

 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (4)

 1. 14/04/2024

  Bu konuda net bir görüş belirtmek zor, farklı yorumlar okumak ilginç olabilir.

 2. 12/04/2024

  Bu konuda farklı görüşler var, tayin hakkı konusunda net bir çözüm yok gibi.

 3. Bu konuda net bir görüş belirtmek zor ama tayin hakkı önemli görünüyor.

 4. 26/08/2022

  Bilmediğim bir konuda hakkında çok yardımcı oldunuz teşekür ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir