1. Anasayfa
 2. Dini

Cenaze Evinde Okunacak Dua (Arapça-Türkçe)

Cenaze Evinde Okunacak Dua (Arapça-Türkçe)

Bir arkadaşın, akrabanın ya da sevilen kişinin cenazesi olduğu zaman taziye etmek için cenaze evi ziyaret edilmektedir. Cenaze evinde okunacak dua bu esnada neyin okunabileceğini bilmek için sorulmaktadır.

Ancak unutulmaması gereken 3 günden fazla sürede taziyede bulunmanın mekruh olduğudur. Taziye duası olarak şunu okumanız mümkündür:

 • Bismillahi ve ala milleti rasülih.
 • Allahümme yessir aleyhi emrahü ve sehhil aleyhi ma ba’dehü ve es’idhu bi lilake
 • Vec’al ma harace ileyhi hayran mimma harace anhu

Bunun yanı sıra cenaze evinde okunacak dua kapsamında edebileceğiniz farklı dualar da yine mevcuttur.

Cenaze Evinde Okunacak Dua

Cenaze evinde okunacak dua sayısı oldukça fazladır. Yukarıda verdiğimiz duanın dışında E’zemellahu ecrekum ve ehsene azaekum ve ğefere limeyyitikum da okunabilecek dualardan bir tanesidir. Ek olarak şunu okumanız, etmeniz de ayrıca mümkündür:

 • Elhamdülillahillezi kale fi kitabihil kerim.
 • Küllü nefsin zaikatülmevti, sümme ileyna türcaun.
 • Vessalatü vesselamü ala rasuline Muhammedin kale fi şanihi; İnneke meyyitun.
 • Ve ala elihi ve sahbihillezine ize esabethüm musibetün kalu inne lillahi ve inna ileyhi raciune
Cenaze Evinde Okunacak Dua (Arapça-Türkçe)
Cenaze Evinde Okunacak Dua (Arapça-Türkçe)

Cenaze Evinde Okunacak Sureler

Cenaze evinde okunacak sureler ve dualar sıklıkla sorulmaktadır Yukarıda olan duanın yanı sıra şunu etmeniz de ayrıca mümkündür:

 • Allahümme`ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ…
 • Allahümme, men ahyeytehu minna fe-ehyihî ale`l-islâm ve men teveffeytehu minnâ fe-teveffehu ale`l-îman ve hussa hâze`l-meyyite bir-ravhı ve`r-râhati ve`l-mağfireti ve`r-rıdvân…
 • Allahümme in kâne muhsinen fe-zid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fe-tecâvez anhü ve lakkıhi`l-emme ve`l-büşrâ ve`l-kerâmete ve`z-zülfâ bi-rahmetike yâ erhame`r-râhimîn

Bunun yanı sıra taziye için gelenler yanlarına bir okuyucu alarak, ölen kişinin ruhu için Kur’an-ı Kerim içerisinden birkaç ayet okutabilmektedir. Çoğunlukla Bakara suresinin 153-157. Ayetleri okutulmaktadır. Ayrıca bu konuya bağlantılı olarak cenaze namazı esnasında ise,

 • Nas Suresi
 • Felak Suresi
 • İhlas Suresi
 • Kafirun Suresi
 • İnşirah Suresi
 • Fetih Suresi
 • Maun Suresi

Okunmaktadır. Bu da cenaze evinde okunacak dua kapsamında bilinmesi oldukça önemlidir.

Paylaş