Teknoloji

Bir sanayi alanında gücü ve bilgiyi biriktirme, denetleme, işleme, iletme gibi amaçlarla oluşturulan makinelerin, araç gereçlerin, aygıtların, yöntemlerin vb. tümünü kapsayan uygulama bilgisi.

Web 3.0 Nedir

Web 3.0, aynı zamanda Semantik Web olarak da bilinir, webin bir sonraki evrimi olarak kabul edilir. Bu evrim, webin daha…