1. Anasayfa
  2. Bilgi

Uydusu Olan Gezegenler Hangileridir?

Uydusu Olan Gezegenler Hangileridir?
Uydusu Olan Gezegenler Hangileridir

Uydusu olan gezegenler, pek çok bilim meraklısı insanın merak ettiği konulardan bir tanesidir. Gezegenlerin birkaçının uydusu varken bazılarının ise hiç uydusu bulunmamaktadır. Gezegenlerden bazılarının bir uydusu bulunurken bazılarının 10’dan fazla uydusu vardır. Bu kadar geniş aralığa sahip olan gezegenlerin uydusu olma konusu, bu nedenle pek çok kişi tarafından uzun yıllar boyunca merak edilen konulardan bir tanesi olmuştur.

İlk önce, gezegenlerin neler olduğunu ve güneşe yakınlıklarına göre sıralamasını bilmekte fayda var. Güneşe en yakın gezegen Merkür’dür. Merkür’den sonra güneşe olan yakınlığına göre gezegenler Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olacak şekilde sıralanmıştır. Her bir gezegenin farklı özellikleri vardır. Bu özelliklerden en belirgin olanı her gezegene ait olan farklı boyut, renk, atmosfer özelliği, halkalı olup olmaması gibi özelliklerdir. Bu özelliklerden bir tanesi de gezegenlerin uydusunun olup olmadığı konusudur.

Uydusu Olan Gezegenler

Hangi Gezegenlerin Uydusu Yoktur?

Bazı gezegenlerin uydusu var iken bazı gezegenlerin hiç uydusu yoktur. Uydusu olmayan 2 gezegen vardır. Bu gezegenler Merkür ve Venüs’tür. Merkür ve Venüs, güneşe en yakın olan 2 gezegendir. Bu sebeple güneşe en yakın gezegenlerin uydusunun olmadığını söyleyebiliriz. Güneşten uzaklaştıkça gezegenlerin uydusunun var olduğu görülmüştür. Fakat bu uydu sayısı, gezegenlerin güneşe olan uzaklığı ile doğru orantılı değildir. Her gezegenin farklı uydu sayısı mevcuttur.

Uydusu Olan Gezegenler Hangileridir?

Uydusu olan gezegenler güneş sistemindeki son 6 gezegendir. Bu gezegenler: Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür. Her bir gezegenin farklı uydu sayısı olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu gezegenlerin uydu sayılarına bakalım:

Dünya: Yalnızca 1 tane uydusu vardır.

Mars: 2 adet uydusu bulunmaktadır.

Jüpiter: Tam 79 tane uydusu bulunmaktadır. Bu sayı ile birlikte güneş sisteminde en çok uyduya sahip olan 2. Gezegendir.

Satürn: 82 adet uydusu bulunan Satürn, güneş sisteminde en fazla uydu sayısına sahip olan gezegendir.

Uranüs: 27 tane uydusu vardır.

Neptün: Güneş sisteminde güneşe en uzak olan Neptün’ün 14 adet uydusu bulunmaktadır.

Gezegenlerin Uydularının İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

Her gezegenin farklı özellikleri olduğunu yazının yukarılarında belirtmiştik. Doğal olarak, bu gezegenlerin uyduları ve uydularının sayısı da oldukça değişkenlik göstermektedir.

Dünya: Dünya’nın tek uydusu olan Ay’ı bilmeyen yoktur. Yüzeyinde kraterler olan ve insanların ayak basmış olduğu Ay, güneş sistemindeki en büyük 5. Uydu olma özelliğini taşımaktadır. Ay’ın oluşumu hakkında da net olmasa da bir fikir ortaya atılmıştır: Dünya’nın neredeyse Mars kadar büyük bir cisim ile çarpışması sonucu Ay’ın Dünya’nın uydusu olduğu tahmin edilmektedir. İleriki çalışmalar bu durumun doğruluğunu kanıtlayacaktır.

Mars: Mars, uydusu en az sayıda olan 2. Gezegendir. Mars’ın uydularının adları Phobos ve Deimos’tur. Mars, güneş sisteminde oldukça küçük olan bir gezegendir. Mars’ın bu iki uydusu da güneş sisteminde oldukça küçük olan uydular arasında yer almaktadır. Deimos, Phobos’tan da küçük bir uydudur. Mars’ın bu iki küçük uydusu, bir bilim insanı olan Hall tarafından 1877 yılında keşfedilmiştir. Mars’ın küçük olan uydusu Phobos, yıllar boyunca Mars’a oldukça yaklaşmıştır ve yaklaşmaya da devam etmektedir. Mars’ın uydusu Phobos’un, önümüzdeki birkaç yüzyıl içerisinde Mars’ın yerçekimi kuvvetine daha fazla karşı gelemeyip Mars’a çarpabileceği düşünülmektedir. Bu çarpma sonucunda ise Phobos’un parçalanıp Mars’ın etrafında bir halka oluşturacak şekilde küçük parçalara ayrılacağı fikri ortaya atılmıştır.

Uydusu Olan Gezegenler: Jüpiter

Jüpiter: Uydusu olan gezegenler yazımızda önemli bir yere sahip olan Jüpiter, güneş sisteminin en büyük 2. Gezegeni olma özelliğini taşımaktadır. Jüpiter, güneş sisteminin en büyük gezegeni olmasına rağmen bu gezegenin uyduları Satürn’ün uydularından daha azdır. Bu da demek oluyor ki, gezegen büyüklüğü ile uyduya sahip olma arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Jüpiter’in sahip olduğu 79 uydu vardır. Fakat bu uyduların 26’sı geçici uydu durumundadır. Geçici uydu olan uyduların birkaç yüzyıl içerisinde kaybolabileceği, eriyip gideceği ya da yörüngeden çıkabileceği tahmin edilmektedir. 79 uyduya sahip olan Jüpiter’in 4 büyük uydusu vardır. Bu uyduların isimleri: Io, Europa, Ganymede ve Callisto’dur. Europa uydusunun ilginç bir özelliği vardır. Yüzeyinin buzlarla kaplı olmasına rağmen Europa uydusu, dünyadan da daha fazla suya sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda Europa uydusunda yaşam olabileceği hakkında fikirler mevcuttur.

Ayrıca Io uydusu, kükürt ile kaplı yüzeyi bulunan ve en aktif volkanik yüzeye sahip olan uydudur. Ganymede uydusu, güneş sistemindeki en büyük uydu olma özelliğine sahiptir. O kadar büyük bir uydudur ki, başlı başına gezegen statüsü kazanan Merkür’den bile boyut olarak daha büyük bir uydudur. Jüpiter, halkası olan fakat bu halkasının pek fazla görülmediği bir gezegendir. Jüpiter’in halkasını besleyen 4 adet uydu bulunmaktadır. Bu uydular: Thebe, Amalthea, Adrastea ve Metis’dir.

Satürn: Uydusu olan gezegenler yazımızın en önemli gezegeni olan Satürn’ün tam olarak 82 uydusu bulunmaktadır. Bu uydulardan kopan parçalar, Satürn’ün büyüleyici halkasını beslemektedir. Satürn’ün uydularından en çok bilinen ve araştırılmış olanı Titan, yüzeyinde su bulunan bir uydudur. Ayrıca buna ek olarak Titan uydusunda suyun dışında pek çok farklı sıvı madde bulunmuştur. Bu durum, bilim insanlarını çok heyecanlandıran bir buluştur. Çünkü su, hayattır. Suyun olduğu yerde yaşam mevcuttur. Fakat ne yazık ki bu zamana kadar Titan uydusunda bir canlı yaşamına dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır.

Uydusu Olan Gezegenler: Titan ve Neptün

Uydusu Olan Gezegenler

Titan uydusunun yüzeyinde bulunan sıvı maddelerin Titan’ın üstüne yağmur şeklinde yağdığı tahmin edilmektedir. Bu yağmurlar da Titan’ın yüzeyinde göller ve okyanuslar oluşturmuştur. Titan, oldukça soğuk ve buz kaplı bir uydu olmasına rağmen, yüzeyinin altında bir yeraltı okyanusu mevcuttur. Satürn’ün bir diğer uydusu olan Enceladus uydusunda da su bulunmuştur. Yaşam olup olmadığının araştırılması halen devam etmektedir.

Uranüs: Uranüs’ün toplamda 27 adet uydusu bulunmaktadır. Ariel, bu uydulardan en parlak ve en belirgin olanıdır. Bu nedenle Uranüs’ün uyduları arasında en çok incelenmiş olanıdır. En çok bilinen 5 uydusu şu şekildedir: Ariel, Miranda, Umbriel, Oberon ve Titania’dır. Satürn gibi halkaları olan Uranüs’ün de ince bir halkası vardır. Bu halka, Uranüs’ün uyduları tarafından beslenmektedir.

Uydusu Olan Gezegenler: Uranüs

En büyük uydusu Ariel olan Uranüs’ün en küçük uydusunun adı ise Miranda’dır. Miranda uydusunu diğer uydulardan ayıran belirgin bir özellik mevcuttur. Miranda uydusunun dış yüzeyi, diğer uydulardan çok daha eğimli bir yapıya sahiptir. Bu detaylar ile Uranüs, uydusu olan gezegenler arasında önemli bir konuma sahip olmuştur.

Neptün: Uydusu olan gezegenler yazımızın son gezegeni olan Neptün’ün toplam 14 uydusu mevcuttur. Neptün’ün en bilindik ve en büyük uydusunun adı Triton’dur. Triton’un ilginç bir özelliği vardır: Triton, yörüngesinde bulunduğu gezegenin zıt yönüne doğru dönen tek uydudur. Triton’un zaman geçtikte Neptün’e yaklaştığı bilinmektedir. Mars gezegeninin Phobos uydusu gibi Triton da Neptün’e yaklaştıkça Neptün’e çarpabilir ve parçalara ayrılabilir.

Gezegenlerin uydularının her birinin farklı özellikleri mevcuttur. En çok bilinen uydular ve özellikleri konusunda sayfalarca yazı yazmak mümkündür. Fakat yine de temel olarak gezegenlerin en büyük ve en küçük uyduları bilmek çok iyi bir genel kültür bilgisidir.

Paylaş